Belangrijke inzichten tijdens eerste startbijeenkomsten

Kunnen jullie ons helpen welke koers we moeten pakken met het oog op alle veranderingen? Welke (nieuwe) wet & regelgeving komt er op ons af? Wat zijn de gevolgen van het klimaatakkoord voor ons IHP? Hoe geven we duurzaamheid een goede plek in het IHP? Dit is maar een greep uit de  vragen die bij kenniscentrum Ruimte-OK de afgelopen maanden binnenkwamen waar beleidsambtenaren huisvesting/duurzaamheid en schoolbesturen mee worstelen.

Eyeopener en welkome ondersteuning
Mooi dat we bij al die vragen ondersteuning kunnen bieden vanuit ons programma Scholen op Koers naar 2030. De eerste startbijeenkomsten die we, op uitnodiging van een aantal gemeenten, hebben georganiseerd zijn dan ook heel enthousiast ontvangen.  Voor de gemeenten en schoolbesturen die er aan deelnamen vaak een eyeopener en welkome ondersteuning.

Juiste vragen stellen
Zo zijn we bij één van de bijeenkomsten ingegaan op het Integraal Huisvestings Plan en bleek tijdens de inventarisatie dat de consequenties van het Klimaatakkoord en een CO2 reductie er nog niet in verwerkt waren. “Dan helpt het om de juiste vragen te stellen hoe ze verder willen en op basis waarvan ze het nieuwe IHP vorm willen geven,” aldus Wim Lengkeek, Ruimte-OK. Maar ook brengen we kennis van instrumenten in die er beschikbaar zijn en daarbij kunnen helpen.

 “Wij gaan naast u staan en sluiten aan bij uw specifieke situatie en vraagstuk. Zo helpen we deelnemende gemeenten en schoolbesturen mooi op weg,” aldus Lengkeek. Na afloop wordt een handzaam koersdocument opgesteld en toegestuurd. Bij een van de bijeenkomsten was nog een bijkomend voordeel dat de besturen individueel in één beweging konden aansluiten op het programma Scholen besparen energie,  dat Ruimte-OK ook aanbiedt.

Ook interesse?
Inmiddels zijn er diverse gemeenten die zich hebben aangemeld voor een startbijeenkomst.
Interesse in een startbijeenkomst? Klik hier.
Meer informatie over het programma? Kijk op www.scholenopkoersnaar2030.nl of stuur een mail naar info@ruimte-ok.nl.

 

 

10/03/2020 / Ruimte-OK
Gerelateerd