woensdag 01 december 2021, 10:00 - 17:00

IVVD organiseert het webinar: Exploitatiekosten onderwijsgebouwen

Onderwijshuisvesting is een actueel thema. Reductie van exploitatie- en onderhoudskosten, verduurzamen, energiebesparing of een ingrijpende renovatie zijn onderwerpen waar onderwijsinstellingen invulling aan dienen te geven. Inzicht in de exploitatiekosten van uw onderwijsgebouw is daarbij essentieel.

Om de exploitatie en de financiële sturing van schoolgebouwen te optimaliseren is het belangrijk dat u inzicht heeft in de opbouw van de exploitatiekosten en dat u weet hoe u aan de hand van kengetallen (exploitatiewijzer) en een juiste meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) op het budget van het onderhoud kunt sturen.

Organisatie: IVVD
Voor wie: Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bestuurders, vastgoedmanagers, facility managers, technisch managers, taxateurs en financiers van scholen en onderwijsgebouwen.
Kosten: € 595,- excl. btw en inclusief studiematerialen, koffie/thee en lunch

Klik hier voor meer informatie en aanmelden 
Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.