vrijdag 01 oktober 2021, 09:30 - 16:00

Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement

Studiedag annex actualiteitencollege

Onderwijshuisvesting is continu in beweging. Dit is onder meer een gevolg van vernieuwingen in de didactiek (steeds meer ICT), in maatschappelijke prioriteiten (duurzaamheid) en in overheidsbeleid (nieuwe wetgeving, afspraken tussen onderwijs en VNG). Om weer helemaal ‘bij’ te zijn als het gaat om de meest recente ontwikkelingen, is er de jaarlijkse studiedag ‘Onderwijshuisvesting en huisvestingsmanagement’.

Sinds medio 2016 het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting werd gepresenteerd, ligt er een nieuwe norm waaraan schoolgebouwen moeten voldoen. Naast de wettelijke eisen uit de verschillende bouwvoorschriften zijn daarin een aantal richtlijnen voor duurzaamheid, binnenklimaat specifiek voor scholen overzichtelijk bijeengebracht. Tevens is daaraan een nieuwe en geactualiseerde financiële normering toegevoegd. Door PO/VO-raad en de VNG is dit kwaliteitskader omarmd, hetgeen heeft geleid tot een akkoord over de bekostiging van de huisvesting.

Tijdens deze studiedag zal uitgebreid worden ingegaan op: 

• Actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom onderwijshuisvesting
• De gevolgen voor de schoolfinanciën
• De veranderende rollen tussen schoolbestuur en gemeenten
• Het nieuwe Kwaliteitskader onderwijshuisvesting
• De mogelijkheden voor renovatie
• Verplichtingen t.a.v. van duurzaamheid van schoolgebouwen
• Financieringsmogelijkheden en strategie ontwikkeling onderwijshuisvesting
• Casuïstiek uit de praktijk

Lees hier het volledige bericht over de studiedag en meld je aan! 

 

Wanneer: Vrijdag 1 oktober
Waar: NDC Den Hommel te Utrecht
Kosten: € 465,- p.p., vrijgesteld van BTW