gezonde scholen
woensdag 11 november 2020, 13:30 - 17:30

Online bijeenkomst: Verbindingsdag Gezonde Scholen

De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Dat een groot deel van de onderwijsruimten niet altijd voldoet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, is iets dat door de huidige coronacrisis extra wordt benadrukt. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed.

Op 11 november komen we online bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Onze expert Marco van Zandwijk is hierbij dagvoorzitter. Doet u ook mee?

Dit mag je verwachten
Een middag waarin de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal staat.

Sessies
Er zijn diverse sessies verdeeld over thema’s als beleid/bestuur, financiering, energietransitie, circulariteit, binnenklimaat en ontwerp. Twee van deze sessies worden verzorgd door onze experts, Marion Breg gaat in op het Dashboard Verduurzaming Onderwijs en Jeroen Paas gaat o.a. in op energiegebruik van uw schoolgebouw.
.

Klik hier om uw aan te melden