Kennis- en Innovatieplatform

Dit programma is onderdeel van het landelijk initiatief Kennis-en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk-vastgoed. Ons gezamenlijke doel is om maatschappelijk vastgoed in de sectoren Onderwijs, Zorg, Monumenten én Sport op weg te helpen om de verduurzaming in gang te zetten. 

Binnen het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed werken Ruimte-OK, TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO samen. De gezamenlijke doelstelling uit het klimaatakkoord is 49% minder CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990. 
Het programma Scholen op Koers naar 2030 van Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt PO , VO scholen en gemeenten en heeft bij de uitvoering een nauwe samenwerking met OCW, BZK, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.