Beleidspad verduurzaming onderwijs

Nieuw te bouwen schoolgebouwen dienen te voldoen aan diverse eisen zoals onder andere aardgasvrije nieuwbouw. Maar ook voor bestaande bouw gelden eisen, daarnaast wordt er nieuwe wetgeving rondom het IHP verwacht. In het onderstaande overzicht ziet u het beleidspad rondom verduurzaming onderwijs.

Beleid rondom duurzame schoolgebouwen

Linker kolom
beleidspad verduurzaming onderwijs
Middelste kolom
beleidspad verduurzaming onderwijs
Rechter kolom
beleidspad verduurzaming onderwijs
Tekst

Sectorale routekaart

De PO-Raad, VO-raad en de VNG hebben de sectorale routekaart ontwikkeld waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. 

Lees meer over de sectorale routekaart