STAPPENPLAN/ SPOORBOEKJE

De beste manier om de brede opgave voor onderwijshuisvesting goed aan te pakken is een planmatige aanpak, waar ook de verduurzamingsopgave een belangrijk onderdeel van is. Het is aan te raden een aantal stappen te doorlopen. Dit begint met het inzichtelijk maken van waar u staat en wat u lokale opgave is en vervolgens met het bepalen van uw ambities en het opstellen van een plan van aanpak. 

Hierbij geldt: hoe beter de voorbereiding, hoe soepeler het vervolg. Om dit proces te vergemakkelijken heeft Kenniscentrum Ruimte-OK een stappenplan opgesteld. Wij noemen dit stappenplan het “het spoorboekje”. Hiermee ondersteunen we u in het totale proces.

 

Lees hier het blog artikel: 7 Stappennaar duurzame schoolgebouwen

 

We kunnen u ook lokaal begeleidingen met het Scholen op Koers naar 2030 programma van Ruimte-OK met start- en verdiepings bijeenkomsten en individuele gesprekken. Dit programma is in afstemming met PO-Raad, VO-raad en VNG, ingevuld voor u als gemeente en schoolbesturen samen. Interesse in lokale begeleiding waarin we uw lokale situatie en de opgave naar de toekomst samen met u in kaart brengen?  Neem contact met ons op!

 

Vraag het Stappenplan aan

Sectie