Kennisbank

 

Beleidspad verduurzaming onderwijs

Zowel nieuw te bouwen schoolgebouwen dienen te voldoen aan diverse eisen zoals onder andere aardgasvrije nieuwbouw. Maar ook voor bestaande bouw gelden eisen en wordt bijvoorbeeld nieuwe IHP wetgeving verwacht. In dit overzicht het beleidspad verduurzaming onderwijs.
 

Lees meer

Dashboard Verduurzaming Onderwijs 

Verduurzamen van schoolgebouwen begint met inzicht in de aard en omvang van de bestaande gebouwenvoorraad. Hiervoor heeft Kenniscentrum Ruimte-OK in samenwerking met Republiq een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard maakt op een beeldende manier de lokale verduurzamingsopgave duidelijk, zowel op gemeentelijk en schoolbestuur niveau.

Lees meer

Stappenplan / Spoorboekje

De enige manier om de brede opgave voor onderwijshuisvesting goed aan te pakken is een planmatige aanpak waar de verduurzamingsopgave vanuit het Klimaatakkoord een belangrijk onderdeel van is. Het is aan te raden een aantal stappen te doorlopen. Dit begint met het inzichtelijk maken van waar u staat en wat u lokale opgave is en vervolgens met het bepalen van ambities en het opstellen van een plan van aanpak. 

Lees meer

Woordenboek verduurzaming onderwijs 

Wie op reis gaat, heeft zo nu en dan een vertaling nodig. Veel begrippen, afkortingen en definities zullen voorbij komen. Voor een juiste vertaling hebben wij de veel gebruikte begrippen en afkortingen voorzien van een uniforme toelichting. Denk aan woorden als CO₂-reductiepad, NTA8800, BENG enzovoort.


Bekijk hier alle begrippen