Verduurzaming schoolgebouwen

Overzicht van het aanbod aan programma’s op gebied van verduurzaming schoolgebouwen

Met Scholen op Koers naar 2030 bieden we een meerjaren programma. De verschillende programma’s komen samen in Scholen op Koers naar 2030. Alle kennis en ervaring blijft, bij beëindiging van een programma, beschikbaar via kenniscentrum Ruimte-OK/Scholen op Koers naar 2030.

verduurzaaming-schoolgebouwen-visual.png

Energie besparen

Het programma Scholen Besparen Energie ondersteunt schoolbesturen bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Energiebespaarders helpen met inzicht creëren en het bepalen van de eerste stappen.
Programma van Ruimte-OK

 

logo-scholen-besparen-energie.png

Energie opwekken

Schooldakrevolutie ondersteunt schoolbesturen met plaatsing van zonnepanelen. Schooldakcoaches begeleiden de schoolbesturen en regio- ambassadeurs helpen met kwartiermaken op gemeenteniveau om voor besturen lokale stimuleringsmaatregelen in beeld te brengen.
In samenwerking met Ruimte-OK


logo-schooldak-revolutie.png

Innoveren 

Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen ondersteunt 11 pilots bij de renovatie naar aardgasvrij en fris en haalt de kennis op om met andere schoolbesturen te delen.
Programma van Platform-31 en Ruimte-OK

logo-aardgas-vrije-scholen.png

Gedrag en Educatie

Diverse programma's, waaronder Schooldakrevolutie, stimuleren om in de klas aan de slag te gaan met klimaat- verandering, duurzame energie en de energietransitie. Kinderen leren spelenderwijs over de werking van een zonnepaneel, het energie- verbruik van een school en hoe onze natuur energie opwekt.

logo-schooldak-revolutie.png

Financieren Financieringsoplossingen

In beeld brengen van financieringsoplossingen ondersteunt bij het inzichtelijk maken van financieringsmogelijkheden.
In ontwikkeling
Programma van Ruimte-OK

Het aanbod programma’s op gebied van verduurzaming schoolgebouwen download je hier!

logo-green-deal-scholen.png

Reeds afgerond. 
Alle kennis en ervaring wordt opgenomen in Scholen op Koers naar 2030.