bekostigingsmodel

Bekostigingsmogelijkheden voor onderwijshuisvesting

De bekostiging van onderwijshuisvesting is al jarenlang onderwerp van discussie. Zowel gemeenten als schoolbesturen ervaren te weinig financiële middelen te krijgen van de Rijksoverheid om kwalitatieve huisvesting te realiseren. Naast onderzoeken naar de tekorten ziet Ruimte-OK in de praktijk ook voorbeelden van projecten waar wel kwalitatieve huisvesting gerealiseerd is. Dat zit soms in het feit dat er meer budget beschikbaar was, maar er zijn ook voorbeelden waar de businesscase anders georganiseerd is. 

Dit kennisdocument geeft informatie over de bekostiging van onderwijshuisvesting en welke bestaande mogelijkheden er zijn met eigen middelen en eventuele externe financieringsbronnen.

De handreiking is opgebouwd uit 3 delen:

  • Deel A  De basis van de bekostiging - Waar komt het geld vandaan dat voor de huisvesting van onderwijs bestemd is en waar komt het terecht?
  • Deel B De verschillende mogelijkheden die een bestuur heeft om met de ‘eigen middelen’ te zorgen voor zo optimaal mogelijke huisvesting.
  • Deel C De mogelijkheid om externe financieringsbronnen te benutten.

Download hier het kennisdocument

Ruimte-OK onderzoekt vanuit het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed of er met een optimalisatie van de opgave een bijdrage geleverd kan worden kan worden aan het verkleinen van het budgetvraagstuk.

Bekostiging
Huisvesting

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen