Optimaal ventileren op scholen helpt om besmettingen met het coronavirus te beperken

Ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus te beperken schrijft het RIVM in een rapport wat woensdag 14 december 2021 door het Ministerie van VWS naar de 2e kamer is gestuurd. Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie op het verspreiden van het coronavirus via de lucht. Uit deze berekeningen blijkt dat goed ventileren, dus het toevoeren van verse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht, het risico op verspreiding van het coronavirus beperkt.

Dat goed ventileren helpt om de concentratie voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren in binnenruimten te verlagen was al bekend, maar het rapport bevestigt dit nu ook in relatie met het Coronavirus.  De Rijksoverheid heeft goed ventileren reeds opgenomen als één van de belangrijke basismaatregelen en adviseert scholen hun ventilatie te controleren en in orde te maken.

Uit eerder door Kenniscentrum Ruimte-OK uitgevoerd verdiepend onderzoek naar de ventilatie op scholen is gebleken dat van de onderzochte scholen iets meer dan 70% op het moment van meten goed geventileerd werd en een kleine 28% van de gebouwen onvoldoende. Speciaal om deze scholen tegemoet te komen heeft het Ministerie van Onderwijs eerder een specifieke uitkering voor ventilatie op scholen (SUVIS) beschikbaar gesteld van waaruit scholen en gemeenten samen een deel (30%) van de bouw- en installatiekosten van aanpassing van de ventilatie vergoed kunnen krijgen. Over de overige 70% van de kosten kunnen scholen en gemeenten samen afspraken maken.

Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt vanuit het ondersteuningsprogramma Eerste hulp bij Ventilatie scholen bij het optimaliseren van de ventilatie. Vanuit dit ondersteuningsprogramma kunnen scholen ondersteuning op locatie krijgen en zijn verschillende tools en handreikingen beschikbaar. Bij locatiebezoeken zien we dat voor verbetering van de ventilatie niet altijd een geheel nieuwe installatie nodig is. We zien in diverse praktijksituaties dat de beschikbare voorzieningen zoals ramen of mechanische ventilaties niet op de juiste wijze gebruikt of onderhouden worden.

Goede voorlichting op de locatie en instructie aan de docenten kan dan helpen om het gebruik van de voorzieningen te optimaliseren. In andere situaties leiden eenvoudige maatregelen echter niet tot een betere binnenluchtkwaliteit en zijn er verdergaande maatregelen nodig. Scholen doen er goed aan beide ‘sporen’ op hun locaties in beeld te brengen en per school een plan te maken voor optimalisatie van de ventilatie. Het heeft de voorkeur dit integraal te beoordelen, kijk naar het gehele binnenklimaat en de bredere verduurzamingsopgaven. Dat vraagt samenwerking tussen school en gemeente.  

Om scholen te ondersteunen bij het optimaliseren van de ventilatie zijn handreikingen en tools beschikbaar zoals de handreiking optimaal ventileren op scholen die samen met de sectorraden is geschreven en een ventilatie-app die door de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in samenwerking met Ruimte-OK is ontwikkeld.

Het gehele ondersteuningsaanbod is terug te vinden op de ventilatie pagina van Kenniscentrum Ruimte-OK. Het bovenstaand genoemde onderzoek van het RIVM is hier te vinden en het verdiepend onderzoek naar ventilatie op scholen hier. Meer informatie over de SUVIS-regeling is hier te vinden.

Ventilatie
Bekostiging

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen