Green Deal Scholen

In een slim schoolgebouw, leer je beter. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom maken we het scholen gemakkelijk om betaalbare, groene verbeteringen door te voeren. Wij bundelen kennis, reiken hulpmiddelen aan en brengen partijen samen om van elkaar te leren. Zo dragen wij bij aan groene groei van Nederland.

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel waarvoor in 2015 diverse partijen het akkoord voor Green Deal Scholen tekenden. Inmiddels is een gedegen uitvoeringsprogramma ontwikkeld om schoolbesturen én gemeenten te helpen om samen te verduurzamen. Dit uitvoeringsprogramma loopt van 2015 tot 2017. 

Afbeelding promofilm 2.png

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen ruim 2.4 miljoen leerlingen les en werken bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten én een hoger ziekteverzuim. Ook brengt deze zaken onnodig hoge exploitatielasten met zich mee.

Wilt u zelf aan de slag met het verduurzamen van uw schoolgebouwen?

> Naar de website                             > Naar de Helpdesk

 

 

Betrokken bij