VO-Raad

De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. De VO-raad onderhoudt nauw contact met schoolbestuurders en schoolleiders om beleid en activiteiten af te stemmen op de onderwijspraktijk. Bestuurders en schoolleiders beïnvloeden het beleid en de standpunten van de VO-raad via de ledenadviesraad, regiobijeenkomsten, het ledenpanel en het schoolleidersplatform.

Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de VO-Investeringsagenda en de VO-Professionaliseringsagenda. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

De VO-raad bepleit de belangen van de scholen bij overheid, Tweede Kamer, Onderwijsinspectie, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties. De VO-raad overlegt regelmatig met besturenorganisaties, vakbonden, onderwijsraden en vakverenigingen voor docenten, ouderverenigingen en het LAKS. De VO-raad neemt deel aan samenwerkingsverbanden zoals ESHA (internationale schoolleidersvereniging), Platform Bèta Techniek, Convenant Overgewicht, Convenant LeerKracht en Kennisnet ICT op school.

Betrokken bij