Afbeelding bij artikel
Kaart_1
donderdag 01 oktober 2020
Body tekst

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

Het RIVM constateert op basis van de huidige kennis dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht. Lees hier het volledige bericht. 

Helpdesk Ventilatie
Kenniscentrum Ruimte-OK voert in opdracht van het LCVS de helpdeskfunctie uit voor technisch inhoudelijke vragen over ventilatie en COVID-19 op scholen. Bij vragen kunt u de helpdesk bereiken via 085–1304036 of door een mail te sturen naar 
info@ruimte-ok.nl
Voor algemene vragen over scholen en de omgang met COVID-19 kunt u terecht op www.weeropschool.nl of bij de PO-Raad en de VO-raad.