Afbeelding bij artikel
maandag 27 december 2021
Body tekst

Beleidsreactie op het Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijshuisvesting naar de Tweede Kamer

Eerder dit jaar is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting door de Rijksoverheid uitgevoerd. Deze week is de beleidsreactie van de minister naar de Tweede Kamer gestuurd, volgend op het eerder verschenen onderzoeksrapport ‘Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart’.

In deze beleidsreactie wijst de minister op enkele conclusies uit het onderzoek, zoals dat de kwaliteit van veel onderwijsgebouwen niet voldoende is. Ook benoemt hij dat de opgaven voor de onderwijshuisvesting groot, divers en in veel gevallen bijzonder nijpend zijn en dat zonder aanvullende investeringen de klimaatdoelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd. ‘Er moet echt werk gemaakt worden van betere onderwijshuisvesting’ en ‘het aanpakken van de verouderde gebouwenvoorraad is daarbij een noodzakelijke benodigde eerste stap is’. Daarnaast wordt erop gewezen dat ‘het huidige stelsel van onderwijshuisvesting toe is aan een structurele verbetering om tot een duurzame oplossing te komen voor de genoemde problemen’.

Over hoe dit verder vormgegeven kan worden zijn in de kamerbrief diverse aanbevelingen gedaan, deze zijn weergegeven in een overzichtelijke infographic (zie onderstaand). De minister geeft aan dat het aan het volgende kabinet is welke beleidsinterventies er uiteindelijk daadwerkelijk worden doorgevoerd. Lees de gehele beleidsreactie hier.

 

Ondersteuning vanuit Ruimte-OK

Wil je niet wachten op de maatregelen van het nieuwe kabinet maar nu al aan de slag met de onderwijshuisvesting? Maak dan gebruik van de verschillende ondersteuningsprogramma’s en handreikingen in onze kennisbank die je daarbij kunnen ondersteunen.