Afbeelding bij artikel
Plaatje onderwijshuivesting
dinsdag 16 april 2024
Body tekst

Cursusreeks Onderwijshuisvesting i.s.m. met de PO-Raad en VO-raad

Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die wij in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad organiseren. De cursusreeks is geactualiseerd en gaat o.a. in op thema's zoals de wet- en regelgeving, duurzaam meerjaren onderhoud, bouwheerschap, verduurzaming, renovatie en meer. 

Een basiscursus en vier verdiepingscursussen die je in combinatie en los kunt volgen.

Basiscursus onderwijshuisvesting - Dinsdag 17 september van 10:00 uur tot 15:30
Tijdens deze interactieve cursus wordt basiskennis verkregen over de rollen van schoolbesturen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting. Wat komt er allemaal kijken bij onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen? Hierover ga je samen met onze experts en vakgenoten uit onderwijs en gemeenten in gesprek. Daarnaast komen thema’s aan bod zoals bekostiging en de verordening voorzieningen onderwijsvoorziening. Na deze bijeenkomst ken je de uitdagingen die onderwijshuisvesting met zich meebrengt.

Verdiepingscursus – Strategisch aan de slag met onderwijshuisvesting (lange termijn) - 
Donderdag 26 september van 10:00 uur tot 13:00 uur
Gezamenlijk werk maken van de kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting. Hoe kan dit proces sneller, effectiever en efficiënter worden gestructureerd? Hoe kom je als schoolbestuur en gemeenten tot goede integraal gedragen plannen voor de huisvesting? Op welke manier stem je het eigen gebouwbeheer goed af op een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan? Hoe borg je afspraken tussen gemeente en schoolbesturen én hoe verhoudt zich dat tot de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting? Hoe ga je om met de bestaande bekostiging en welke andere mogelijkheden zijn er? We laten zien hoe je in 7 stappen tot een gezond en duurzaam schoolgebouw komt.

Verdiepingscursus – Onderhoud en kosten onderwijshuisvesting (korte termijn) - 
Donderdag 26 september van 13:30 uur tot 16:30 uur
Tijdens deze interactieve cursus beginnen we met inzicht. Wat verstaan we onder een duurzaam schoolgebouw? En hoe zit het met thema’s zoals CO2-reductie en circulariteit? We bieden hulpmiddelen om inzichtelijk te maken hoe duurzaam jouw school of portefeuille is. Dit zorgt voor een goed vertrekpunt om met de opgaven aan de slag te gaan. We leren je meer over normeringen zoals BENG/ENG en bespreken de landelijke opgaves met betrekking tot duurzaamheid, kwaliteit en functionaliteit. Ook delen we tips en adviezen over hoe je een portefeuilleaanpak kunt vormgeven. Na deze cursus weet je hoe je duurzaamheid in het meerjaren onderhoudsplan én de integrale aanpak kunt meenemen en heb je een stappenplan om zelf met de opgaves aan de slag te gaan.

Verdiepingscursus – Het schoolgebouw: bouw, beheer en exploitatie - 
Dinsdag 8 oktober van 10:00 uur tot 13:00 uur 
Veel schoolleiders en bestuurders maken in hun werkzame leven maar een enkele keer een bouwtraject van een school mee. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke stappen moeten worden doorlopen om tot een goede invulling van dit opdrachtgeverschap te komen? En hoe kies je tussen regulier of integraal aanbesteden? Thema’s zoals verduurzaming, kwaliteitsborging en levensduurbenadering vragen daarnaast een specifieke aanpak tijdens de verschillende bouwfasen. Kortom op welke manier geef je invulling aan jouw rol als opdrachtgever/ bouwheer? Tijdens deze interactieve cursus wordt de invulling van het opdrachtgeverschap verder verkend. Ook wordt aandacht besteed aan beheer en exploitatie, zodat je weet hoe afspraken gedurende de gebruiksfase geborgd kunnen worden.

Verdiepingscursus – Van school naar maatschappelijke kindvoorziening - 
Dinsdag 8 oktober van 13:30 uur tot 16:30 uur
Onderwijs, kinderopvang en andere sectoren zoals sport, cultuur en jeugdzorg zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige uitdagingen voor een optimale invulling. Deze cursus geeft praktische oplossingen en tips over de rolverdeling, eigendomsverhoudingen (modellen en varianten), beheervorm en de financiering van de huisvesting.

  • Kosten: 
    Basiscursus € 350,- excl. btw
    Verdiepingscursus € 250,- excl. btw per cursus.
    Volg je de volledige reeks? Dan krijg je 1 verdiepingscursus cadeau en is het totaalbedrag € 1.100,- excl. btw. voor de volledige reeks
  • Voor wie: Gemeenten, primair en voortgezet onderwijs 
  • Locatie: Utrecht

Klik hier om aan te melden!