Afbeelding bij artikel
startnotitie
woensdag 31 maart 2021
Body tekst

Een goede start voor Gemeente Heerenveen vanuit de IHP-startnotitie

In de meeste dorpen en wijken van gemeente Heerenveen staat een basisschool, waar de komende jaar veel ontwikkelingen op af komen. In februari heeft het College van B&W ingestemd met de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit wordt in samenspraak met de schoolbesturen opgesteld. Samen werken ze aan een doelgericht, planmatig en samenhangend plan voor de onderwijshuisvesting van het Primair Onderwijs.

Met de te maken afspraken in het IHP willen de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk bereiken dat leerlingen en personeel in het PO kunnen leren en werken in gebouwen die bijdragen aan goede leer- en werkprestaties. Dat vertaalt zich in duurzame, inspirerende en functionele gebouwen, die een goed binnenklimaat hebben en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn.

Voor de uitvraag heeft de gemeente gebruik gemaakt van de startnotitie van Kenniscentrum Ruimte-OK.

’Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mee kan doen, een inspirerende, veilige school met voldoende ruimte is daar onderdeel van. Door hier samen mee aan de slag te gaan, kunnen we binnen de mogelijkheden die we hebben, het beste resultaat behalen’’,  aldus wethouder Zoetendal.

Inmiddels is er een extern adviesbureau aangesteld en vinden de eerste gesprekken plaats. Wilt u ook aan de slag met een Duurzaam IHP?

Download hier de startnotitie

 

Gaat u ook aan de slag met uw IHP? Gemeenten en schoolbesturen hebben verschillende instrumenten beschikbaar die kunnen helpen bij het opstellen van een IHP. Ieder instrument helpt in een andere fase van het proces. Bekijk hieronder het totaaloverzicht.

Onderzoeksfase

Wilt aan de slag met een IHP in uw gemeenten, maar zoekt u meer inspiratie? Vanuit uit onze ondersteuning zien wij veel IHP's voorbijkomen. We merken ook dat IHP's, die passen bij uw situatie, u kunnen inspireren en op weg kunnen helpen. Vraag hier inspirerende IHP's aan

Initiatieffase

De ‘Startnotitie IHP’ geeft handvatten voor het opstarten van een IHP proces en helpt bij het formuleren van het proces dat moet gaan leiden tot het opstellen van het IHPLees meer over de startnotitie IHP

Definitiefase

De publicatie ‘Zo maakt u werk van een Duurzaam IHP!’ maakt duidelijk hoe in dit proces ook de duurzaamheidsambities een plek krijgen. Bekijk hier het duurzaam IHP

Realisatiefase

Een ‘IHP koerscheck’ helpt gemeente en schoolbesturen bij de beoordeling of er bij het opgestelde IHP aan alles wat er rondom de huisvestingsopgave speelt is gedacht. Vraag hier een IHP koerscheck aan