Afbeelding bij artikel
startnotitie
woensdag 31 maart 2021
Body tekst

Een goede start voor Gemeente Heerenveen vanuit de IHP-startnotitie

In de meeste dorpen en wijken van gemeente Heerenveen staat een basisschool, waar de komende jaar veel ontwikkelingen op af komen. In februari heeft het College van B&W ingestemd met de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit wordt in samenspraak met de schoolbesturen opgesteld. Samen werken ze aan een doelgericht, planmatig en samenhangend plan voor de onderwijshuisvesting van het Primair Onderwijs.

Met de te maken afspraken in het IHP willen de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk bereiken dat leerlingen en personeel in het PO kunnen leren en werken in gebouwen die bijdragen aan goede leer- en werkprestaties. Dat vertaalt zich in duurzame, inspirerende en functionele gebouwen, die een goed binnenklimaat hebben en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn.

Voor de uitvraag heeft de gemeente gebruik gemaakt van de startnotitie van Kenniscentrum Ruimte-OK.

’Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mee kan doen, een inspirerende, veilige school met voldoende ruimte is daar onderdeel van. Door hier samen mee aan de slag te gaan, kunnen we binnen de mogelijkheden die we hebben, het beste resultaat behalen’’,  aldus wethouder Zoetendal.

Inmiddels is er een extern adviesbureau aangesteld en vinden de eerste gesprekken plaats. Wilt u ook aan de slag met een Duurzaam IHP?

Download hier de startnotitie


IHP Ondersteuning
Gaat u ook aan de slag met uw IHP? Gemeenten en schoolbesturen hebben verschillende instrumenten beschikbaar die kunnen helpen bij het opstellen van een IHP. Ieder instrument helpt in een andere fase van het proces. Bekijk hier het totaaloverzicht.