Afbeelding bij artikel
maandag 27 mei 2024
Body tekst

€47 miljoen extra DUMAVA beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs

Op 3 juni start de derde ronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Het subsidieplafond was € 237,5 miljoen. Er komt € 167,8 miljoen bij voor alle doelgroepen, waaronder onderwijsinstellingen. 

Voor het primair en voortgezet onderwijs is nog eens € 47 miljoen extra beschikbaar voor integrale verduurzamingsprojecten óf PV-panelen of PVT-panelen als losse maatregelen. Het subsidieplafond wordt daarmee in totaal € 452,3 miljoen. 

Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als je 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.

Heb je eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor losse maatregelen aan jouw schoolgebouw? Dan mag je een tweede keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf voor een integraal project. 

Meer informatie