Afbeelding bij artikel
dinsdag 15 maart 2022
Body tekst

Handreiking Binnenklimaat Kindcentra

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het binnenklimaat in scholen en de kinderopvang. Er zijn vele optimalisaties mogelijk om het binnenklimaat te verbeteren, vaak al met kleine en gerichte maatregelen en ook in een constructie van huur/verhuur die we vaak zien in kindcentra. Deze handreiking biedt laagdrempelige, generieke handvatten om vandaag nog aan de slag te gaan.

De COVID-19 pandemie maakt extra duidelijk hoe belangrijk goede ventilatie is. Daarnaast hebben een aangename binnentemperatuur en een goede luchtkwaliteit een positief effect op kinderen en medewerkers. Het zorgt voor een goede ontwikkeling en leerprestaties bij kinderen, minder gezondheids- en comfortklachten en een lager ziekteverzuim onder kinderen en personeel.

De handreiking richt zich expliciet op kindcentra waarbij onderwijs en kinderopvang onder één dak zitten. Hieronder vallen ook integrale kindcentra (IKC’s) en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Vanwege het hebben van meerdere gebouwpartners, kent deze huisvesting logischerwijs eigen uitdagingen in het verbeteren van het binnenklimaat. Denk alleen al aan de constructie van huur/verhuur. Door gezamenlijk de meersporenaanpak uit de handreiking te volgen, kunnen eigenaren en huurders in kindcentra de aanpak voor de korte, middellange en lange termijn goed op elkaar afstemmen. In de handreiking worden diverse kennisdocumenten en tools aangereikt om (zelf) aan de slag te gaan met deze meersporenaanpak, in het bijzonder met de quick wins.

Download hier de handreiking

Om te komen tot deze handreiking, heeft Kenniscentrum Ruimte-OK het afgelopen jaar onderzoek verricht in een zestal kindcentra in Nederland. Voor de selectie van de zes kindcentra is gekeken naar gebouwen uit uiteenlopende bouwjaren en met verschillende soorten ventilatiesystemen.


Ondersteuning

Heb je vragen of hulp nodig bij de ventilatieopgave? Wij helpen je graag inhoudelijk op weg, zodat je zelf met de verbetering van het binnenklimaat aan de slag kunt.  Neem contact op via 0800 - 022 44 02 of ventilatie@ruimte-ok.nl.