Afbeelding bij artikel
woensdag 19 augustus 2020
Body tekst

Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’

Vanaf maandag 17 augustus gaat in Nederland een deel van de scholen weer open. De sectorraden voor PO en VO hebben op hun site aanvullende informatie gepubliceerd over hoe omgegaan kan worden met ventilatie, verwarming en koeling bij het heropenen van de school (zie hier voor PO en hier voor VO).

Dit naar aanleiding van de adviezen van de Rijksoverheid en de actuele versie van de LCI-Richtlijn ventilatie en COVID-19 van het RIVM. In samenspraak met de sectorraden is een handreiking met tips en adviezen opgesteld over hoe omgegaan kan worden met installaties bij de heropening van scholen. Deze handreiking is een verduidelijking van de bestaande ventilatierichtlijnen en de LCI-Richtlijn van het RIVM maar vervangt deze richtlijnen niet. De handreiking geeft aan hoe een school in kaart kan brengen of aan de minimale verplichtingen van het bouwbesluit wordt voldaan (minimaal niveau voor veilig heropenen van de scholen) en wat additief gedaan kan worden om het ventilatieniveau op het niveau van de GGD-gezondheidsrichtlijn te brengen (minimaal niveau voor het bevorderen van goed onderwijs).zoals ook in de Arbocatalogus-PO en –VO staat benoemd.

Kenniscentrum Ruimte-OK heeft bijgedragen aan deze handreiking en fungeert als helpdesk bij inhoudelijke vragen over het omgaan met de installaties bij opening. U kunt de helpdesk bereiken via telefoonnummer 085–1304036, door een mail te sturen naar info@ruimte-ok.nl of via ons contactformulier. Voor algemene vragen over de opening van de scholen of het bredere heropeningsprotocol kunt u terecht bij de PO-Raad en de VO-raad zelf of op de website.

Download hier de handreiking