Afbeelding bij artikel
Samen Slimmer POraad
maandag 04 oktober 2021
Body tekst

Kwaliteitskader Huisvesting: meer dan alleen stenen en techniek

Interview in Samen Slimmer PO, een initiatief van de PO-Raad

Wat maakt een schoolgebouw nu tot een goede plek voor onderwijs? Het Kwaliteitskader Huisvesting uit 2013 zette een breed gedragen definitie van basiskwaliteit neer. Marco van Zandwijk en Peter Meijboom vertellen hoe het kader helpt bij integraal huisvestingsbeleid.

Wat maakt een schoolgebouw nu tot een goede plek voor onderwijs? In 2021 is het kader geactualiseerd en zijn de versies voor po en vo samengevoegd in één handzaam document. Peter Meijboom werkt dagelijks met het kader. Het document gaat volgens hem zeker ook helpen bij het gesprek over het Integraal Huisvestingsplan (IHP).Lees hier het volledige interview

Hoe gebruik ik het Kwaliteitskader Huisvesting?

  • Als praktisch hulpmiddel voor overleg met betrokken partijen        
  • Als sturingsinstrument voor integraal beleid
  • Als checklist voor een gebouwenscan
  • Als basis voor een prestatiecontract
  • Als basis voor een op te stellen businesscase

Lees hier meer over het Kwaliteitskader Huisvesting