Afbeelding bij artikel
DIHP
maandag 16 november 2020
Body tekst

Naar een Duurzaam IHP  

Wat hoort er in een Duurzaam IHP? Hoe krijgen duurzaamheidsdoelstellingen er een plek in? En hoe ziet het proces eruit om te komen tot gezamenlijke afspraken op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen? Deze publicatie, uit het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen, ondersteunt gemeenten en schoolbesturen bij het integreren en verankeren van lokale duurzaamheidsambities in het IHP.

Eerder onderzoek en analyse van IHP’s liet zien dat het hier in de praktijk nog wel eens aan ontbreekt. Het maken en opstellen van een IHP is één. Het met elkaar overeenstemming bereiken hoe lokale duurzaamheidsdoelstellingen in dit IHP ook een plek gaan krijgen is twee. De nieuwe publicatie ‘Zo maakt u werk van een Duurzaam IHP’ helpt om ook aan dat laatste aspect invulling te geven.

Bekijk hier het Duurzaam IHP

Samenhang andere IHP documenten
Gemeenten en schoolbesturen hebben nu verschillende instrumenten die helpen bij het opstellen van een IHP. Ieder instrument helpt in een andere fase van het proces.

  1. de ‘Startnotitie IHP’ zorgt voor het gaan opstarten van een IHP proces en helpt bij het formuleren van het proces dat moet gaan leiden tot het opstellen van het IHP (initiatieffase),

  2. de publicatie ‘Zo maakt u werk van een Duurzaam IHP!’ maakt duidelijk hoe in dit proces ook de duurzaamheidsambities een plek in het IHP krijgen (definitiefase).

  3. een ‘IHP koerscheck’ helpt gemeente en schoolbesturen bij de beoordeling of er bij het opgestelde IHP aan alles wat er rondom de huisvestingsopgave speelt is nagedacht (realisatiefase).