Afbeelding bij artikel
AVS kennisdocumenten innovatieprogramma
woensdag 08 september 2021
Body tekst

Nieuwe reeks kennisdocumenten over Aardgasvrije en Frisse Scholen

Er zijn nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld voor gemeenten en schoolbesturen die bestaande basisscholen duurzaam willen renoveren naar een aardgasvrije en frisse school. 

De nieuwe kennisdocumenten bevatten de leerervaringen opgedaan tijdens de looptijd van het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen. De zoektocht naar informatie zal per situatie verschillen, daarom zijn de opgedane ervaringen thematisch beschreven. Ieder thema heeft een eigen kennisdocument.

De weg naar Aardgasvrije en Frisse Scholen


Wat leert de praktijk?
Dit kennisdocument met referenties uit de dagelijkse praktijk van het innovatieprogramma laat zien dat het kan. Naast inzicht in de zes leerpunten geeft het een mooie dwarsdoorsnede van 18 projecten die de stap hebben gemaakt naar een Aardgasvrije en Frisse School. >> download het kennisdocument: Wat leert de praktijk?

Waar ligt de financiële ruimte?
In het vinden van de benodigde investeringsmiddelen is het nodig dat gemeenten en schoolbestuur naast elkaar gaan staan en beschikbare middelen effectief weten in te zetten. Met de opgedane ervaringen uit het innovatieprogramma zijn vijf bespreekpunten opgehaald. Deze bespreekpunten helpen gemeenten en schoolbesturen op weg om toekomstige investeringen in de huisvesting goed op elkaar af te stemmen. >> download het kennisdocument: Waar ligt de financiële ruimte?

Wegnemen van belemmeringen?
Gedurende het proces komen verschillende belemmeringen op tafel. Dit document biedt gemeenten en schoolbesturen een handvat om aanwezige risico’s en belemmeringen vroegtijdig in beeld te hebben. Als ook inzicht in de stappen om deze beheersbaar te maken. >> download het kennisdocument: Wegnemen van belemmeringen?

Wat kan er vanuit MI-vergoedingen?
De praktijk laat zien dat voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen naast een bijdrage vanuit de gemeente vaak ook onderhoudsmiddelen vanuit het meerjarenonderhoudsplan van het schoolbestuur worden ingezet. Dit kennisdocument maakt de relatie met de ontvangen rijksvergoedingen inzichtelijk. >> download het kennisdocument: Wat kan er vanuit MI-vergoedingen?

Hoe borg je een goede eindkwaliteit?
Het realiseren van een Aardgasvrije en Frisse School gaat niet vanzelf. Om zeker te zijn van een goed eindresultaat moet er naast een goed Programma van Eisen, integraal ontwerp en adequate uitvoering ook aandacht zijn voor kwaliteitsborging. In dit kennisdocument staan vier adviezen om hier invulling aan te geven. >> download het kennisdocument: Hoe borg je een goede eindkwaliteit?

Antwoorden op meest gestelde vragen
Bij de realisatie van een Aardgasvrije en Frisse School komt veel kijken. Dit kennisdocument helpt schoolbesturen en gemeenten op weg met het vinden van een antwoord op de meest gestelde vragen ten aanzien van proces, financiën en ambities. >> download het kennisdocument: Antwoorden op meest gestelde vragen

 

Ook de stap zetten naar een aardgasvrije en frisse school?

Hebt je vragen  of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via 085–1304036 of info@ruimte-ok.nl