Afbeelding bij artikel
dinsdag 15 maart 2022
Body tekst

Nieuwe handige ondersteuningstools bij het PvE Frisse Scholen 2021

RVO heeft afgelopen jaar een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 gepubliceerd. Het PvE helpt eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties. Aansluitend bij het PvE Frisse Scholen 2021 zijn nu ook handige aanvullende tools beschikbaar die scholen helpen met het proces om tot een integraal duurzame en frisse school te komen.

Welke aanvullende tools zijn beschikbaar?

  • De Frisse Scholen Scorekaart
    • De Scorekaart (Excel) is ontwikkeld om tijdens het ontwerp- en bouwproces als opdrachtgever de (tussen)resultaten te toetsen. Na de bouw kan gecontroleerd worden of alles echt werkt zoals afgesproken. De scorekaart kan ingevuld worden met een deskundig en/of onafhankelijk adviseur.
  • De Ambitiewijzer
    • Door de Ambitiewijzer in te vullen krijg je een overzicht van de eisen uit het PvE die voor jouw school het meest relevant zijn. Het helpt het advies concreet te maken voor de specifieke situatie op de school. Het helpt bij het bepalen van het ambitieniveau en het stellen van (sub)doelen bij nieuwbouw of verbouw van de school.
  • Frisse Scholen proceshandleiding 2021
    • In de proceshandleiding worden de processtappen verder uitgewerkt en staan de achtergronden die helpen bij het maken van afwegingen.  

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: Zo kies je zelf welke eisen je opneemt en op welk niveau. Je kunt van basis (dicht bij wettelijke eisen) tot uitmuntend gaan.

Bekijk het vernieuwde PvE Frisse Scholen hier

Meer informatie Kwaliteitskader Huisvesting