Afbeelding bij artikel
maandag 17 januari 2022
Body tekst

Nieuwe publicaties verduurzaming maatschappelijk vastgoed

RVO heeft nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld die wij graag delen.

Leidraad Verduurzamen van een MFA
Om MFA-eigenaren en huurders te helpen met verduurzaming is deze leidraad opgesteld. De leidraad omschrijft de processtappen die geadviseerd worden te doorlopen bij het verduurzamen van een MFA in de breedste zin van het woord. Voor het proces van verduurzamen van MFA’s kan ook de schematische weergave van de processtappen worden doorlopen.

Handreiking Van Split Incentive naar Shared Incentive
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland gaat trager dan we zouden willen. Eén van de problemen hiervan is de zogenaamde ‘split incentive’. Door goede samenwerking tussen eigenaar en huurder kunnen organisaties de ‘split incentive’ omzetten naar een ‘shared incentive’ waarbij afspraken gemaakt zijn over hoe opbrengsten en investeringen verdeeld worden tussen eigenaar enerzijds en huurder(s) anderzijds.