Afbeelding bij artikel
dinsdag 04 april 2023
Body tekst

Nu Beschikbaar - Kwaliteitskader Huisvesting versie 2023

Schoolbesturen en gemeenten kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Huisvesting. Net als in 2022 is de financiële paragraaf van het Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.

De financiële paragraaf geeft een actueel inzicht in de stichtingskosten voor een nieuw te bouwen school in het funderend onderwijs. De stijging van kosten ten opzicht van oktober vorig jaar (ca. 4%) is grotendeels het gevolg van de stijgende bouwkosten.

In de financiële paragraaf van het Kwaliteitskader Huisvesting wordt een duidelijk splitsing gemaakt in de kosten per thema. Zo wordt duidelijk welke kosten onder het vigerende bouwbesluit vallen, en welke kosten het gevolg zijn van kwaliteitseisen die voortkomen uit beleid met oog op de langere termijn. Denk aan kwaliteitseisen rondom duurzaamheid (energie neutraal), ambities ten aanzien van circulariteit (o.a. flexibiliteit) en gezondheid (Frisse Scholen met o.a. ventilatie) maar ook concretisering van beleid waar het gaat om het bevorderen van kansengelijkheid (inclusiviteit en toegankelijkheid). 
>> Download het Kwaliteitskader Huisvesting

Het Kwaliteitskader Huisvesting is tot stand gekomen op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en mét inbreng van huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten. Het Kwaliteitskader Huisvesting wordt actueel gehouden door Ruimte-OK. Per jaar wordt bekeken of actualisatie nodig is. Heb jij inhoudelijke aanvullingen voor een volgende actualisatie? Laat het ons weten via info@ruimte-ok.nl.