Afbeelding bij artikel
dinsdag 30 juni 2020
Body tekst

Ondersteuning voor scholen en gemeenten die starten met nieuwbouw of renovatie

Staat u als schoolbestuur of gemeente aan het begin van een nieuwbouw- of renovatieopgave? Dan kunt u ondersteuning krijgen via de buyer group ‘Nieuwbouw en renovatie van scholen’ van PIANOo, expertisecentrum aanbesteden. Middels een zogenaamde buyer group wordt denkkracht en kennis rondom duurzaam aanbesteden gebundeld zodat er slim omgegaan kan worden met beschikbare bekostiging.  

De groep “Nieuwbouw en renovatie van scholen” is één van de 13 groepen die vanuit het Rijk, IPO, VNG en UVW zijn geïnitieerd. Hierbinnen werken publieke opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een productcategorie. Door met en van elkaar te leren worden deelnemers geholpen met visie- en strategie ontwikkeling om deze vanuit hun rol als opdrachtgever vervolgens te implementeren in hun aanbestedingspraktijk.

Circulair en toekomstbestendige scholen

Het verzorgen van goed onderwijs waarmee kinderen worden voorbereid op de toekomst vergt meer dan een goede onderwijsvisie. Ook het beschikken over een goed, gezond en duurzaam schoolgebouw is noodzakelijk. Dit initiatief is er om thema’s als circulair, toekomstbestendig, gezond en klimaatneutraal goed mee te nemen in het inkoopproces.

Deelnemen?
Ook ontdekken hoe uw duurzaamheidsambities op een slimme en kosten efficiënte manier kunnen worden gerealiseerd. Er is nog plaats voor twee deelnemers in de kerngroep, dit zijn deelnemers die deelnemen met een concrete opgave. In het lerende netwerk er om heen is nog meer plek voor geïnteresseerden. Dit zijn scholen en gemeenten die zich voorbereiden op een opgave in de nabije toekomst, en nu al willen leren van anderen. 

Aanmelden of opvragen van meer informatie kan door een email te versturen naar buyergroups@pianoo.nl

Lees hier het volledige artikel

PIANOo en Kenniscentrum Ruimte-OK zijn als kennispartner verbonden aan het landelijke Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed. Hier vindt u meer informatie over dit platform.