Afbeelding bij artikel
ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
maandag 05 oktober 2020
Body tekst

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Om eigenaren, met een relatief klein aantal gebouwen, te ondersteunen bij hun verduurzamingsopgave heeft de Minister van BZK voor provincies een regeling opgezet. 

Met deze regeling kunnen provincies een provinciaal ontzorgingsprogramma opzetten voor kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren. Daartoe horen in het onderwijs:

  • Schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
  • Schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom

Provincies kunnen deze regeling aanvragen van 1 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

Ruimte-OK overlegt met diverse provincies over de samenhang met de bestaande programma’s Scholen op Koers en Scholen Besparen Energie om te zorgen voor een optimale synergie.

Meer informatie over deze regeling treft u aan op de RVO website.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor meer informatie neem contact op met onze helpdesk via 085-1304036 of via info@ruimte-ok.nl