Afbeelding bij artikel
Boek Pronkjemwail
donderdag 24 juni 2021
Body tekst

Pronkjewail - een nieuw scholenlandschap in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen

Scholenprogramma Groningen | Groningen

Op woensdagmiddag 23 juni 2021 heeft demissionair minister Slob, het eerste exemplaar van het boek over het Scholenprogramma in Groningen in ontvangst genomen. Het Scholenprogramma is gestart begin 2015 met als doel alle schoolgebouwen in het aardbevingsgebied aardbevingsbestendig te maken. Dat doel is nu grotendeels bereikt: de meeste scholen zijn inmiddels nieuw gebouwd of vernieuwd, een klein deel is nog in uitvoering.

De Groningse scholen in het bevingsgebied zijn weer klaar zijn voor de toekomst, dit boek legt de gevolgde aanpak in woord en beeld vast. Vanuit Kenniscentrum Ruimte-OK hebben we bijgedragen om een koppeling te maken naar de landelijke opgave om scholen te verduurzamen. De opgedane ervaringen met het scholenprogramma kunnen zo een leerzaam voorbeeld zijn voor schoolbesturen en gemeenten die hierin samen nog hun weg moeten vinden.

Via deze preview neem je een kijkje in dit inspirerende boek. Het boek met meer dan 63 projectbeschrijvingen is vanaf nu te verkrijgen via de website van het Scholenprogramma.

Meer over het scholenprogramma en het boek

Scholen op Koers naar 2030
Scholen op Koers ondersteunt schoolbesturen en gemeenten bij een gezamenlijk en planmatige aanpak van de brede verduurzamingsopgave. Heb je hulp nodig? Kijk dan eens naar ons ondersteuningsaanbod of neem gerust contact met ons op via 085 - 13 04 036.