Afbeelding bij artikel
rekentool Scholen besparen energie
donderdag 20 mei 2021
Body tekst

Inzicht via de rekentool: Daadwerkelijk Energieverbruik

Speciaal voor scholen in het PO en VO heeft Ruimte-OK vanuit het programma Scholen Besparen Energie de Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik ontwikkeld. Met deze rekentool krijgen scholen en gemeenten inzicht in de daadwerkelijke energieprestatie van de schoolgebouwen.

Door middel van de daadwerkelijke energie indicator (kWh/m²/jaar) wordt aangegeven hoe de scholen presteren en hoe het energieverbruik is ten opzichte van vergelijkbare gebouwen uit hetzelfde bouwjaar.

Naast de energie-intensiteit wordt ook de CO₂-emissie inzichtelijk gemaakt. Ook geeft deze tool in percentages weer hoe je staat ten opzichte van de klimaatdoelen voor 2030. Zo heeft het schoolbestuur direct een indicatie of de gebouwenportefeuille op koers ligt met het Klimaatakkoord

Met deze informatie uit de rekentool kunnen er prioriteiten gesteld worden voor energiebesparing en CO₂-emissie reductie. De rekentool kan zowel door kleine schoolbesturen, besturen met meerdere scholen en gemeenten ingevuld worden.

Om de rekentool in te vullen zijn de volgende gegevens nodig:

  • het bruto vloeroppervlak
  • het bouwjaar
  • het energieverbruik in één kalenderjaar

Wil je gebruik maken van de Rekentool? Laat het ons weten, dan neemt een Energiebespaarder van Scholen Besparen Energie contact met je op om samen de tool in te vullen. 

Ik maak graag gebruik van de Rekentool