Afbeelding bij artikel
ventialtie
donderdag 03 februari 2022
Body tekst

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Op 31 januari jl. is de wijzigingsregeling gepubliceerd, bekijk deze wijziging hier

Deze regeling verlegt de sluitingsdatum van de huidige aanvraagronde voor specifieke uitkeringen van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (hierna: SUViS) van 31 januari 2022 naar 30 april 2022.

De SUViS voorziet in een grondslag voor het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor projecten betreffende het verbouwen van bestaande schoolgebouwen in het funderend onderwijs waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Hieronder vallen ook maatregelen met betrekking tot ventilatie van schoolgebouwen.

Aanleiding voor deze aanpassing van de regeling is dat het uitkeringsplafond nog niet is bereikt en de aanvraagronde op 31 januari zou sluiten. Door de aanvraagronde met drie maanden te verlengen wordt gemeenten en (via de gemeente) schoolbesturen meer tijd gegeven om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Op deze wijze kunnen er meer beschikkingen worden afgegeven en daarmee kunnen meer scholen worden voorzien van betere ventilatiemogelijkheden en een verbeterd binnenklimaat. Op deze wijze wordt ook het risico op Coronabesmettingen in schoolklassen verkleind.

Lees hier het volledige bericht