Afbeelding bij artikel
Nederbetuwe startbijeenkomst
donderdag 01 oktober 2020
Body tekst

Startbijeenkomst van Scholen op Koers naar 2030 gemeente Neder-Betuwe

Woensdag 30 september vond in de gemeente Neder-Betuwe een startbijeenkomst vanuit het programma Scholen op Koers plaats. Onder andere Wethouder Marien Klein, beleidsambtenaren en schoolbesturen uit de gemeenten waren daarbij aanwezig. Zij zijn daar onder andere met elkaar in gesprek gegaan over de doorontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) om zo met de scholen op koers te komen naar 2030.

“Sinds een paar jaar zijn gemeente en schoolbesturen samen in gesprek. Er wordt nu samen gekeken naar de onderwijsgebouwen. Dit was in het verleden niet gebruikelijk en hier zijn we enorm blij mee”, aldus David Bakker van gemeente Neder-Betuwe.

Onlangs heeft de Raad besloten een aantal voorgestelde huisvestingsscenario’s uit te werken in het uitvoeringsplan van het IHP. Daarbij ligt de focus op een lange termijn visie, duurzaamheid en de klimaatdoelen.

Tijdens de startbijeenkomst was er ruimte voor een interactieve werksessie. Schoolbesturen zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan met het 7 stappenplan.

Inzicht en ondersteuning
Uit het stappenplan kwam onder andere naar voren dat schoolbesturen behoefte hebben aan inzicht en ondersteuning op het gebied van (energiebesparende) maatregelen en duurzaam meerjaren onderhoud en vooral hoe dit te verbinden is met de klimaatdoelen. Ook het financieel managen hiervan werd als belangrijk thema benoemd. Daarnaast is er kort ingezoomd op de actuele situatie rondom ventilatie in scholen.

Al met al was het een zeer nuttige en prettige bijeenkomst!

Wilt u ook een startbijeenkomst met uw gemeente of schoolbestuur?