Afbeelding bij artikel
woensdag 14 september 2022
Body tekst

Tijdspad voor scholenbouw

Voortvarend aan de slag met het bouwproces

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het aanpassen van een bestaand gebouw door het te renoveren of te verduurzamen, kost tijd. Een regulier planproces kost doorgaans 4 tot 8 jaar. Echter is tijdswinst mogelijk. Het kennisdocument ‘Tijdspad voor scholenbouw’ geeft inzicht in de fasering van het planproces en handvatten dit proces optimaal in te richten.

Naast een toelichting op de verschillende planfases, brengt het ook in beeld waar per fase tijdswinst mogelijk is. De wijze waarop plannen in de praktijk tot uitvoering komen, hangt sterk samen met het organiseren van plancapaciteit, doorzettingsmacht en deskundigheid. Om het planproces slagvaardig te organiseren, helpt het om dit vooraf met elkaar helder te hebben. In dit document wordt elke fase toegelicht: initiatief tot realisatie.

Bekijk hier het kennisdocument