Afbeelding bij artikel
over scholen op koers
donderdag 19 augustus 2021
Body tekst

Update SUVIS - budgetophoging € 100 miljoen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Den Haag | Zuid-Holland

Het budget van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) wordt in 2021 opgehoogd met € 100 miljoen. Op dit moment wordt door de betrokken ministeries onderzocht hoe de regeling gaat wijzigen en hoe het extra budget zo snel mogelijk beschikbaar komt. De ophoging wordt mogelijk gemaakt door een deel uit het beschikbare budget van 2023 naar voren te halen.

Er wordt budget gereserveerd voor aanvragen die al ingediend zijn. Daarnaast opent een nieuwe SUVIS-regeling voor nieuwe aanvragen. Deze nieuwe regeling komt grotendeels overeen met de vorige regeling. Je kunt daarom alvast aan de slag met de voorbereidingen voor de aanvraag en het aanvragen van de eHerkenning. Lees hier meer.

Ondersteuning bij het ventilatievraagstuk
Kenniscentrum Ruimte-OK biedt met het programma Eerste hulp bij ventilatie op scholen procesondersteuning aan gemeenten en schoolbesturen bij het ventilatievraagstuk. Hulp nodig? Neem direct contact met ons op via info@ruimte-ok.nl of via 085 - 13 03 682.