Afbeelding bij artikel
Verdiepend onderzoek gebouwtypen en ventilatiesystemen 2021
woensdag 03 november 2021
Body tekst

Verdiepend onderzoek naar ventilatie op scholen

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Op 2 november heeft minister Slob een verzamelbrief naar de tweede kamer gestuurd. In deze brief worden verschillende thema’s behandeld waaronder ook het verdiepend onderzoek naar ventilatie op scholen wat Ruimte-OK in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd:

Vooruitlopend op een kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting stuur ik aan uw Kamer ook het verdiepend onderzoek van Ruimte-OK naar de ventilatiesituatie in scholen als bijlage mee. Hieruit blijkt dat bij zo’n driekwart van de schoolgebouwen de ventilatie op orde is. Dat percentage zal de komende tijd blijven groeien. Om urgente ventilatieproblemen bij de overige schoolgebouwen aan te pakken, heeft het kabinet namelijk eerder 360 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee komt het kabinet scholen tegemoet in de kosten die zij sowieso al moeten maken, ook los van corona. Gemeenten en schoolbesturen zijn daar samen voor verantwoordelijk.
Lees hier de volledige kamerbrief en het Verdiepend onderzoek naar ventilatie op scholen.

Zelf aan de slag met de ventilatieopgave?
Ruimte-OK biedt ondersteuning aan gemeenten en schoolbesturen bij het ventilatievraagstuk. Is er al inzicht in de huidige situatie? Heb je vragen over het opstellen van de aanvraag? Of heb je juist hulp nodig bij de uitwerking van een aanpak om de situatie te verbeteren? We denken mee en bieden procesondersteuning. Hulp nodig? Laat het ons weten via info@ruimte-ok.nl of via 085 - 13 03 682.