89 basisscholen kopen samen bijna 8.000 zonnepanelen

Op initiatief van een aantal schoolbesturen uit de werkgroep duurzaamheid van Onderwijsbureau Meppel hebben 89 scholen samen bijna 8.000 zonnepanelen aangeschaft. Naast financiële en duurzame motieven speelt de christelijke achtergrond van de meeste scholen een rol bij de beslissing om mee te doen, zegt projectleider Hotze Hofstra. "Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap zijn zij bewust bezig met zorg voor de aarde en toekomstige generaties."

De schoolbesturen hebben de panelen aangeschaft met eigen geld. Hofstra: "Als je de organisatiekosten deelt met zoveel scholen is de aanschaf van zonnepanelen een hele goede investering, zeker als je de financiële middelen toch op de plank hebt liggen. Voorwaarde is dat je het samen met andere scholen organiseert en dat een professionele partij wordt ingeschakeld die niet gebonden is aan een commerciële zonnepanelenleverancier."

De Ark in Espel
Oecemenische basisschool De Ark is één van de eerste scholen waar 64 panelen zijn geplaatst in maart 2017. Een 9 jaar oude wens van directeur Tineke Bruin ging daarmee in vervulling. De Ark is de enige school in Espel en de zonnepanelen helpen om de toekomst van de school veilig te stellen. "Mijn belang als schooldirecteur is dat we met deze school door kunnen gaan in dit dorp, maar dan moet het ook betaalbaar blijven om de school open te houden."

Vanwege duurzame en maatschappelijke redenen is Tineke Bruin een voorstander van één basisschool in elk dorp. "Ik vind het niet efficiënt dat er dorpen zijn met twee compleet ingerichte schoolgebouwen met leerkrachten, waar maar heel weinig kinderen naartoe gaan. En hoe mooi is het niet als alle kinderen uit een dorp elkaar ontmoeten in één school!"

De Ark is stevig verankerd in de samenleving in Espel. De school heeft sinds 2017 het predicaat 'excellente school'. Educatie is er gebaseerd op meervoudige intelligenties, zoals verbaal, interpersoonlijk en natuurgericht. Elke intelligentie wordt ontwikkeld vanuit daarvoor zelf ontworpen ateliers. Duurzaamheid speelt daarbij een prominente rol. Zo is in 2012 voor de intelligentie 'Natuur' door de gemeente, ouders en docenten een Natuurpad aangelegd in een bos bij de school. Ook ging De Ark als eerste aan de slag met de online lesmodule Wind voor NOP.

Body Tabs
Type gebouw

Primair Onderwijs

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

120

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteur
Leerkrachten
Ouders

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1956

Jaar van de verduurzaming

2017

Aantal m2 BVO

884

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Energie opwekken
Gedrag aanpassen
Slim aanbesteden
Collectief inkopen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen