Amsterdam verduurzaamt 10 basisscholen in 1 keer

Stadsdeel Amsterdam Zuid begon eind 2013 het project 'Verbeteren Binnenklimaat en Energieprestaties'. Doel was de markt uit te dagen op basis van prestatie-eisen een gegarandeerd kwaliteitsniveau te halen in de tien meest urgente schoolgebouwen. Albèrt Duyst, projectleider namens stadsdeel Zuid: "Cruciaal voor de business case op iedere school was dat energieprestatie en binnenmilieu in samenhang zijn aangepakt."

Bij een traditioneel verduurzamingstraject wordt gefocust op individuele maatregelen, zonder op de onderlinge samenhang te letten. Door daar wel op te letten zijn de maatregelen veel efficiënter. Er wordt ten opzichte van een traditioneel traject 25 keer minder CO2 uitgestoten en het binnenmilieu presteert 50% beter. Daarnaast worden die betere prestaties ook voor de komende jaren gegarandeerd. De belofte dat de exploitatiekosten gelijk zouden blijven is meer dan waargemaakt; op de meeste scholen is zelfs sprake van een kostenbesparing.

De betrokken schoolbesturen en directeuren zijn tevreden over de aanpak. Roland Kruijsman, beleidsmedewerker bij basisschool De Ark: "We blikken terug op een spannend en leerzaam proces. Wij blijven de resultaten monitoren om de energieprestaties en luchtkwaliteit te controleren." John van der Woning, directeur van de Willemsparkschool: "De maatregelen op onze school zorgen voor een energiebesparing en een verhoging van het comfort door een beter binnenklimaat. Het project sluit ook aan op de huidige tijdgeest om bewuster met grondstoffen om te gaan. De praktische manier waarop dit is uitgevoerd spreekt tot de verbeelding van onze leerlingen. Daar maken we dankbaar gebruik van in de lessen over duurzaamheid."

Lees hier het volledige artikel in Duurzaam Gebouwd

Body Tabs
Type gebouw

Primair onderwijs

Actief betrokken

Gemeente
Schoolbesturen

Jaar van de verduurzaming

2015-2016

Positief betrokken marktpartijen

DWA

Type maatregelen

Energie beheren
Ventileren
Gebouw aanpassen
Slim aanbesteden

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen