Lodijke heeft beter gebouw door integrale aanpak

Brede School Lodijke heeft het gebouw geschikt gemaakt voor eigentijds en kindgericht onderwijs, met als uitgangspunt de ontwikkeling van de mogelijkheden van alle leerlingen. Tijdens de verbouwing zijn tevens comfort verhogende en duurzame maatregelen genomen, zoals een energiedak met 480 zonnepanelen. De verbouwing is financieel mogelijk door alle onderhoudswerkzaamheden voor de komende tien jaar naar voren te halen en de werkzaamheden in één keer uit te voeren. Jaap van der Wal, verantwoordelijk voor de gebouwen van het bestuur, Lowys Porquin: "Nu zijn we weer 10-15 jaar klaar met die school. Daarna is hij 40 jaar oud. Wij denken het gebouw dan helemaal duurzaam te kunnen renoveren naar nul-op-de-meter."

De verbouwing van Lodijke is het tastbare resultaat van het beleid van Lowys Porquin om alle schoolgebouwen te verduurzamen. De stichting heeft daar onlangs de Groene Pluim voor ontvangen, een erkenning van VNO-NCW en de provincie Noord-Brabant voor duurzame koplopers. Naast het tochtdicht maken van het gebouw en verbeteren van de akoestiek zijn LED-verlichting en zonnepanelen de meest in het oog springende maatregelen. De panelen leveren drie keer zoveel energie als de school zelf gebruikt. De overtollige stroom wordt teruggeleverd aan het net. Als de panelen zichzelf na zes jaar hebben terugverdiend is dat een leuke spaarpot.

Gepersonaliseerd leren

Naast de drive om te verduurzamen was onderwijsvernieuwing de belangrijkste reden voor de verbouwing. Directeur Rinus Davidse: "Wij zijn bezig om over te stappen naar kindgericht onderwijs, waarbij coöperatief, samenwerkend leren een structurele plek inneemt. Het gebouw, de leeromgeving, moet dit proces faciliteren.  Door muren tussen klaslokalen te doorbreken wordt het proces van samenwerken gestimuleerd. Of je nu wel of niet met gepersonaliseerd leren werkt; groepswerk is een belangrijke manier om zowel om te gaan met verschillen als gebruik te maken van verschillen. Bij gepersonaliseerd onderwijs kunnen leerlingen dus, afhankelijk van hun ontwikkeling, lessen in lagere of hogere groepen volgen. Iedere leerling kan dus zijn eigen weg gaan en per 'vak' aansluiten bij een groep van zijn niveau."

Traditionele schoolgebouwen, waar elke klas een afgesloten geheel is, faciliteren die mogelijkheden tot samenwerking onvoldoende. Bij Lodijke zijn daarom muren doorgebroken om de lokalen met elkaar en met een centraal leerplein te verbinden. Ook zijn er enkele kleinere ruimtes en stilteplekken gecreëerd. "Het was een hele operatie met veel breekwerk, er zijn tonnen aan afval afgevoerd. Maar het resultaat is prachtig. Er is geschilderd in fraaie kleurstellingen, de akoestiek is verbeterd, er is meer licht en extra kastruimte. We zijn als team heel trots op het resultaat."

Body Tabs
Type gebouw

IKC

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

662

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteur
Facilitair medewerker
Leerkrachten

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1991

Jaar van de verduurzaming

2018

Aantal m2 BVO

4608

Gebruikte hulpmiddelen

Kwaliteitskader huisvesting

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

verlichten
ventileren
isoleren
energie beheren
energie opwekken
gebouw aanpassen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen