De Beiaard collecteert voor duurzame robot

Met de verkoop van zelf gebakken koekjes en allerlei creatieve spelletjes in het winkelcentrum hebben leerlingen van De Beiaard in Utrecht geld ingezameld om Solly, een zon-etende robot aan te schaffen. De robot is onderdeel van een lespakket over zonne-energie en duurzaamheid. De actie illustreert hoezeer bewust omgaan met energie leeft op de school, zegt directeur Jeroen Sturkenboom. "Wij nemen allerlei maatregelen om energie te besparen. Het is leuk om samen met de kinderen zichtbaar te maken wat die maatregelen opleveren."

De Beiaard is een typische jaren zestig school, een vierkante constructie met een beneden- en een bovenverdieping. De school heeft in 2008 een flinke opknapbeurt gehad. Daarbij is het gebouw geïsoleerd, er zijn klimaatinstallaties aangebracht en er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de energieleverancier. Daardoor was het energieverbruik vergeleken met andere scholen heel netjes. Maar er was ook ruimte voor verbetering, zoals het vervangen van de verlichting en oude koelkasten, het aanbrengen van tochtstrippen en het plaatsen van thermostaatknoppen.

Het bewustzijn rondom energieverbruik bij docenten en leerlingen is vergroot door een energiescan en gastlessen in het kader van een gemeentelijke pilot. Het resultaat is opmerkelijk: de computers  staan niet meer onnodig aan, lampen worden uit gedaan, dat de verwarming staat niet te hoog en deuren en ramen blijven in de winter gesloten. "In elke klas in de bovenbouw zijn twee leerlingen - wij noemen dat energiehelden - die opletten dat we een beetje zuinig met energie omgaan."

De wijkbewoners en lokale bedrijven worden intensief bij alle activiteiten betrokken en er wordt regelmatig een bijdrage gevraagd. Dat past bij de visie van De Beiaard om samen met de kinderen zorgzaamheid voor de medemens en de wereld uit te dragen. Veel ouders melden zich bij de school om te helpen. "Van die betrokkenheid en het enthousiasme van de ouders maken wij graag gebruik. In 2016 hebben de wijk en andere partijen geholpen om ons speelplein op te knappen. Nu gaan we onderzoeken of wij kunnen aansluiten bij buurtinitiatieven om zonnepanelen aan te schaffen."

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

225

Actief betrokken

Schoolbestuur
Leerkrachten
Facilitair medewerker
Locatiedirecteur
Leerlingen
Ouders

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1970

Jaar van de verduurzaming

2016 ...

Aantal m2 BVO

800

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Verlichten
Gebouw aanpassen
Energie opwekken
Financiering regelen
Gedrag aanpassen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen