De Binnendijk omarmt infrarood verwarming

Het idee om een proef te doen met infrarood verwarming in twee klaslokalen komt van stichting Duurzaam Waterland. Die stichting helpt maatschappelijke organisaties in Waterland om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Reinier Rom, coördinator huisvesting en beheer hij schoolbestuur CPOW, was meteen enthousiast. "Het was een duurzaam project met gesloten beurs. Daar ben ik altijd voor te porren."

Begin 2015 werden de panelen in gebruik genomen. De gewone radiatoren werden uitgezet om te kunnen beoordelen hoe de nieuwe verwarming werkt. Al snel werd duidelijk dat de leerkrachten en leerlingen er tevreden over zijn. "De warmte is heel behaaglijk. Een voordeel is dat ook het luchtklimaat verbetert. De lucht is minder droog en er zijn minder rondvliegende stofdeeltjes. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen voelen zich daardoor prettiger."

De IR-panelen sluiten goed aan bij de doelstellingen van CPOW op het gebied van huisvesting. "We verbruiken minder gas. Uiteraard wel wat meer elektriciteit, maar die kunnen we deels zelf opwekken met onze zonnepanelen. Vanuit het oogpunt van energieverbruik zijn die panelen dus ook heel aantrekkelijk."

Vanwege de positieve ervaringen zijn  in 2016 nog twee lokalen uitgerust met IR-panelen en de plannen om ze ook in de resterende drie lokalen te installeren liggen al klaar. "Ik zie een heleboel pluspunten. In De Binnendijk is niets tegengevallen. Daarom ben ik aan het overleggen met allerlei partijen om te kijken of we die panelen in meer scholen kunnen krijgen."

 

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

130

Actief betrokken

Schoolbestuur
Leerkrachten
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1991

Jaar van de verduurzaming

2015

Aantal m2 BVO

870

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Verwarmen
Energie opwekken

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen