De Handreiking is pilot voor verduurzaming

Schoolbestuur SKPO uit Eindhoven is voortdurend bezig om de onderhoudsconditie van de 36 schoolgebouwen op een kwalitatief goed niveau te houden. De meerjarenonderhoudsplanning wordt up-to-date gehouden en aangevuld met maatregelen die een bijdrage leveren aan de continuïteit van onderwijs, een gezond binnenklimaat en het verlagen van de energiekosten. Arno de Vlaming, adviseur huisvesting bij SKPO: "Ons doel is om de inzet van mensen, materialen en arbeidsmiddelen op een duurzame wijze te integreren in de planvorming."

SKPO heeft gebruik gemaakt van een aanbod van adviesbureau Building Vision om (kosteloos) een duurzaam meerjarenonderhoudsplan te maken. Het bestuur heeft informatie aangeleverd en een aantal gesprekken gevoerd met het adviesbureau. Aan de hand van een aantal conceptrapportages ligt er nu een definitief  rapport, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan dat inzicht geeft in de relatie tussen het binnenmilieu en de energiezuinigheid van het gebouw.

Bij de totstandkoming van een plan van aanpak voor de komende drie jaar speelt de combinatie van een groot aantal factoren een rol. Dat zijn leerlingprognoses, de leeftijd van het gebouw (40 jaar is een natuurlijk onderhoudsmoment), de conditie van werktuigbouwkundige installaties (leeftijd circa 20 jaar), de mate waarin de installaties storingen hebben en aanwezigheid van asbest in raamkozijnen. Deze factoren samen met de ambitie om energie te besparen en te zorgen voor een gezond binnenklimaat hebben geleid tot een plan van aanpak voor de komende drie jaar.

Basisschool De Handreiking is het eerste schoolgebouwen van SKPO waar in maatregelen worden genomen op basis van het duurzame meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). In 2018 worden de gevelkozijnen vervangen, cv-ketels en de luchtbehandelingsinstallaties vernieuwd en er wordt geïnvesteerd in een nieuwe regelinstallatie. Het streven is om over drie jaar de gevelbekleding te vervangen in combinatie met planmatig dakonderhoud en isolatie van de dakconstructie. Het nieuwe duurzame onderhoudsplan voorziet nog niet de mogelijkheid om de vloer te voorzien van vloerisolatie. Daar zal de begroting nog op worden aangepast.

Documenten
Bestand
Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

231

Actief betrokken

Schoolbestuur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1977

Jaar van de verduurzaming

2017-2020

Aantal m2 BVO

1.355

Gebruikte hulpmiddelen

PVE Frisse Scholen
Energielabel

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Isoleren
Verlichting
Ventileren

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen