De Smaragd bespaart 90% op energiekosten

Door een combinatie van maatregelen is het energielabel van basisschool De Smaragd in Zwolle van D naar A gegaan. Het gebouw is nu bijna energieneutraal. Wim Lengkeek, bedrijfsadviseur bij schoolbestuur Florion: "Als gereformeerde scholen vinden wij duurzaamheid belangrijk. Het is mooi dat we een pilot konden uitvoeren waarin alles bij elkaar wordt gebracht: onderhoud, besparing, investering in zuinigere installaties, maar ook aandacht voor educatie en betrokkenheid van alle gebruikers van het gebouw".

Voorafgaand aan de maatregelen is een energiescan uitgevoerd. De uitkomsten van die scan zijn geanalyseerd en er is een raming gemaakt van de benodigde investeringen. De resultaten van die studie zijn afgestemd met het reguliere onderhoud en vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt. "Veel warmte lekte weg door de gevels, via ramen met enkel glas en dunne plafonds. Dat is met hele simpele ingrepen te verhelpen en levert al snel veel winst op. De CV-ketel is vervangen door een pelletkachel en er zijn 100 zonnepanelen geplaatst. De school gebruikt nu vrijwel alleen maar hernieuwbare energie."

Florion heeft voor het project een overeenkomst gesloten met Frog Energy. Dat bedrijf heeft de energiescan uitgevoerd en is verantwoordelijk voor de technische uitvoering en de begeleiding. Medewerkers monitoren het energieverbruik en geven op school adviezen. Als de besparing inderdaad wordt behaald is dat een gezamenlijke prestatie van het bedrijf en de school. Lengkeek vindt de rol van een deskundige en gemotiveerde partner belangrijk. "In het eerste jaar hebben we aanloopproblemen gehad met de regeltechniek. Die zijn mede door hun inzet en enthousiasme opgelost."

Bijzonder is dat dit prestatiecontract een looptijd heeft van slechts vijf jaar. In die periode wordt de hele installatie afgeschreven. Het eigendom gaat na vijf jaar over naar Florion. Die korte looptijd is een bewuste keuze. "Voor schoolbesturen is een contract van 20 jaar niet goed te overzien. Daarom hebben wij deze oplossing bedacht. We hebben nu maximaal grip. Heel praktisch betekent dit: als wij dat willen kunnen we de kachel na 7 jaar vervangen, dus voordat die is afgeschreven. Bij contracten met een langere looptijd zouden we daar boetes voor moeten betalen."

Body Tabs
Type gebouw

Primair onderwijs

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

480

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1960

Jaar van de verduurzaming

2015

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Verwarmen
Verlichten
Isoleren
Energie opwekken
Gedrag aanpassen
Financiering regelen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen