Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden

De regio Drechtsteden wil met het project 'Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden' alle 130 basisscholen stimuleren en helpen om energie te besparen en een beter binnenklimaat in de scholen te realiseren. Tot dusver doen ruim 50 scholen mee.

Het project bestaat uit drie stappen waar scholen zich voor kunnen aanmelden. De eerste stap is een Energie Prestatie Keuring. Daarmee krijgt de school inzicht in relevante energiebesparende maatregelen en de mogelijke resultaten van de maatregelen. Vervolgens krijgen de scholen assistentie bij het opstellen van een plan van aanpak om die maatregelen te realiseren. Er wordt met name gekeken naar maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Om ook de leerlingen bij het project te betrekken kunnen de scholen een gastles krijgen van duurzaamheidscentrum Weizigt, een organisatie die duurzaam denken en handelen stimuleert. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan dan zelf aan de slag met het besparen van energie op school en het verbeteren van het binnenklimaat. Een leuk onderdeel van de les is dat de leerlingen zelf onderzoek doen op hun school. De tips presenteren ze aan het schoolbestuur en worden meegenomen in de energiescan.

Documenten
Bestand
Drechtsteden.pdf (3.57 MB)
Body Tabs
Type gebouw

Primair onderwijs

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

8.000

Actief betrokken

Schoolleiding

Type maatregelen

Stimuleren energiebesparing

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen