Duurzaamheid maakt deel uit van curriculum Brederoschool

De Brederoschool wilde in 2010 een slag maken met het wetenschap- & techniekonderwijs om kinderen te motiveren creatief te denken en te onderzoeken. In het curriculum is dit gekoppeld aan het thema duurzaamheid. Directeur Marike Venema: "Met ouders, leerkrachten en kinderen hebben we het meteen goed aangepakt. Er is 6 ton aan subsidies verzameld. Daarmee was het project Bredero 3D-Duurzaam geboren."

De eerste van de drie D's heeft betrekking op de bedrijfsvoering. Met subsidies van de gemeente, provincie en giften van bedrijven is de school verbouwd. Er zijn duurzame maatregelen genomen, die tevens een proeftuin zijn om te onderzoeken welke effecten deze maatregelen hebben. De tweede D gaat over de koppeling van duurzaamheid en onderwijs. Samen met het leerlingen energieteam, de Dynamo's, is besloten om te focussen op de thema's groen, energie en water.  Aan de hand van projecten in samenwerking met externe deskundigen, zoals de RUG, Hanzehogeschool, de Jonge Onderzoekers, Natuureducatiecentrum Groningen en Energy Challenges worden die thema's voor alle onderwijsgroepen op een leuke manier ingevuld.

De derde D uit 3D-Duurzaam staat voor het uitdragen dat anderen kunnen profiteren van deze duurzame initiatieven. Als Steunpunt Duurzaamheid voor de wijk won de school een wedstrijd van de provincie: de Groenste Groninger. Met de prijs - een bedrag van € 5.000 - is een wens van de leerlingen vervuld: het Gloeipunt, Bredero's groene ideeënwinkel. Dat is een winkeltje in school waar ouders en wijkbewoners duurzame artikelen kunnen kopen. Het Gloeipunt is ook het startpunt van rondleidingen langs alle duurzame voorzieningen in en rond de school. "Dat is heel leuk. Wij krijgen scholen uit het hele land, maar ook wethouders, besturen en leerkrachten die allemaal worden rondgeleid door kinderen uit groep 7 en 8. Daarna gaan ze met mij om tafel om te horen hoe je dat in een curriculum kunt vormgeven."

Op de Brederoschool zijn duurzaamheid en bewustwording al zes jaar een  belangrijk thema. "Het uitgangspunt is de onderwijskundige visie. Dat betekent kennis delen en kennis professioneel onderhouden op inhoud, ofwel leerkrachten regelmatig bijscholen in wetenschap & techniek en op de duurzaamheidsthema's. 3D-Duurzaam is volledig ingebed in de organisatie. Als er iemand vertrekt loopt het gewoon door."

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

430

Actief betrokken

Schoolbestuur
Leerkrachten
Directeur
Ouders
Leerlingen

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1966

Jaar van de verduurzaming

2011 ... heden

Aantal m2 BVO

1.600

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen