Gelderveste doet pas onderhoud als de school er aan toe is

Facilitair manager Rob Pasman van Gelderveste wilde zelf bepalen welk onderhoud hij jaarlijks ging doen. Planning op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voldeed niet meer. "Ik zocht een flexibel systeem , waarmee ik zelf kan bepalen welke scholen we op welk niveau willen houden. Zonder het risico te lopen om budgettair in de problemen te komen of essentiële dingen te vergeten."

De scholen van Gelderveste zijn volop in beweging. De Achterhoek is een krimpregio waar het lastig is de toekomst van de scholen te voorspellen. Ondanks een forse bevolkingsdaling zijn er scholen die groeien, terwijl anderen moeten sluiten. Gelderveste is intussen bezig om over te stappen naar groepsdoorbroken onderwijs. Daarbij gebruiken leerlingen ook de ruimtes buiten de lokalen. Dat heeft bouwkundig consequenties. "De bouwkundige staat van het gebouw is niet langer een beoordelingscriterium voor grootschalig onderhoud. Het gaat om het toekomstperspectief van de school op basis van het leerlingaantal en de onderwijsvisie."

Het onderhoud van de gebouwen wordt goed getimed. "Zodra een school die kanteling gaat maken naar een andere vorm van onderwijs, gaan de seinen op groen om dat bouwkundig te ondersteunen. Dat wordt gecombineerd met een grootschalige opknapbeurt, met nieuwe daken, plafonds, verlichting, etc. Op die manier zijn flinke schaalvoordelen te behalen."

Voor die manier van plannen moet er wel voldoende inzicht in de staat van de gebouwen zijn  om verantwoorde risico's te kunnen nemen. "Ik heb een school waar in 2018 volgens de normeringen een nieuw dak op moet, een kostbare operatie. Maar die school krijgt in 2025 nieuwbouw.  Dan durf ik de gok wel te nemen dat dat dak het nog tot 2025 volhoudt. Natuurlijk is er een kans dat het voortijdig kapot gaat en een tijdelijke reparatie nodig is. Maar dat is een gecalculeerd risico."

Pasman maakt sinds 2014 gebruik van ScholenDossier, een online platform waarop de staat van de schoolgebouwen is bij te houden. Op basis van een conditiemeting volgens NEN2767 zijn alle gebouwen ingevoerd. Het systeem geeft inzicht in het onderhoud, dat de komende jaren op de locaties moet gebeuren. Anders dan in een MJOP is dat geen statische informatie. Onderhoudsklussen kunnen eenvoudig een paar jaar worden verschoven. Aan de hand van foto's is te beoordelen of dat verantwoord is. Vervolgens worden de planning en berekeningen automatisch aangepast. "De meerwaarde zit voor mij in die flexibiliteit. Natuurlijk zou dat ook wel in een spreadsheet kunnen, maar de tijd die dat kost kan ik wel beter gebruiken."

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

2.600 (19 scholen)

Actief betrokken

Schoolbestuur
Facilitair medewerker

Jaar van de verduurzaming

2014

Aantal m2 BVO

22.000 (19 scholen)

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Slim aanbesteden
Beleid aanpassen
Gebouw aanpassen
Gebouw beheren
Collectief inkopen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen