Groningen is trots op frisse lucht in alle po-scholen

De gemeente Groningen heeft in 2017 het project 'Fris & Duurzaam' afgerond. In alle circa 50 basisscholen in de stad is het klimaat nu fris, gezond en waar mogelijk meer energiezuinig. Het project is een gemeentelijk initiatief, dat goed aansluit bij de ambities op het gebied van duurzaamheid en onderwijs. Onderwijswethouder Ton Schroor benadrukte al bij de start het belang van samenwerking: "We doen dit samen met de schoolbesturen en plukken daar samen de vruchten van. Want het maakt nogal uit of je les krijgt in een goed geoutilleerd lokaal of in een gebouw waar het binnenklimaat duidelijk te wensen over laat."

In 2009 was er veel commotie over het slechte binnenklimaat in scholen. Naar aanleiding daarvan heeft Groningen een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) laten maken voor alle PO-schoolgebouwen. Daaruit bleek dat de luchtkwaliteit door slechte ventilatievoorzieningen in de meeste scholen onvoldoende was. Om dit op te lossen is in 2012 het platform Fris en Duurzaam opgericht, waarin naast de gemeente alle actieve schoolbesturen plaats namen.

Dit platform heeft sturing gegeven aan het proces. Rekening houdend met de toekomstplannen van de scholen is er een prioriteitenlijst gemaakt (de slechtste scholen eerst) om de gebouwen in vijf jaarlijkse tranches aan te pakken. Voor iedere school zijn onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur maatregelen op maat opgesteld. De meeste besturen hebben zich door deskundigen laten adviseren. De werkzaamheden zijn gefinancierd door de gemeente en zoveel mogelijk uitgevoerd in de schoolvakanties.

De gemeente heeft gedurende het traject de regie gehad. Zij zorgde voor ambtelijke ondersteuning, schakelde externe adviseurs in en droeg daarvan de kosten. De belangrijkste succesfactor van het project is volgens alle betrokkenen de samenwerking met de schoolbesturen. Discussies over  het binnenmilieu behoren tot het verleden en schoolbesturen conformeren zich aan de maatregelen die zijn toegepast, aan de wijze waarop deze zijn gefinancierd en de prioritering van de gebouwen.

Bekijk voor meer informatie en details de Financiële Verantwoording Project Fris & Duurzaam uit februari 2017 (rechts boven aan deze pagina).

Documenten
Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

12.000

Actief betrokken

Schoolbesturen

Jaar van de verduurzaming

2012-2017

Aantal m2 BVO

+/- 25.000 (470 lokalen)

Gebruikte hulpmiddelen

PVE Frisse Scholen

Type maatregelen

Ventileren
Isoleren
Energie beheren
Beleid aanpassen
Financiering regelen
Gebouw beheren
Gebouw aanpassen
Afspraken maken

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen