Hermann Wesselink College

De verlichting in het Hermann Wesselink College was gedateerd en verbruikte veel energie. De lichtopbrengst was te laag en onprettig vanwege flikkeringen. Door middel van een ESCo kon de school worden voorzien van moderne energiezuinige verlichting met een juiste lichtopbrengst. Ton Kodde, HWC: "Wij zijn tevreden omdat de prijs-kwaliteitverhouding goed is."

Het vervangen van de verlichting is goed voorbereid. Vooraf is in overleg met facilitair manager Ton Kodde van de school bepaald welke armaturen en verlichtingssterkte in iedere ruimte de beste keuze waren. Om een forse besparing op het energieverbruik te realiseren is een daglichtregeling (licht dimt bij voldoende daglicht) en aanwezigheidsdetectie (licht gaat uit als er niemand aanwezig is) toegepast.

Om kosten te besparen zijn de oude armaturen omgebouwd en geschikt gemaakt voor moderne lampen. Ombouwen is echter arbeidsintensiever dan het plaatsen van nieuwe verlichtingsarmaturen. Daarom worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Monteurs van Lumeco worden op locatie ondersteund door collega’s die worden ingezet vanuit Sociaal Werkbedrijven. Zo is met dit project ook een maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd.

Omdat er onvoldoende budget was om de verlichting in de hele school te vervangen vond voorfinanciering plaats op basis van een ESCO-constructie. De prestatiegarantie in die afspraak houdt in, dat contractpartner Lumeco zich bij een maximale energiebesparing verplicht tot het verhogen van het comfort en de lichtopbrengst. Dat is aangetoond met metingen in de oude en nieuwe situatie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de zomervakantie. Volgens Ton Kodde zijn alle doelstellingen behaald. "Het project is met een flexibele inzet volbracht. Door de korte lijnen kon er goed ingespeeld worden op onze wensen. Wij zijn tevreden met het resultaat. De doelstelling van een hogere lichtopbrengst, met eigentijdse armaturen, bedieningsgemak en een flinke energiebesparing worden gehaald."

Body Tabs
Type gebouw

Voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

1550

Actief betrokken

Facilitair manager

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1977

Jaar van de verduurzaming

2012

Aantal m2 BVO

12.000

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Verlichting vervangen

ESCo

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen