Nije Gaast in control bij verduurzaming scholen

Download de volledige praktijkervaring

Schoolbestuur Nije Gaast heeft laten doorrekenen wat de beste manier is om hun scholen te verduurzamen. Het resultaat, een Duurzaam Vastgoed investeringsplan, helpt bestuurder Rika Tulner om een verantwoorde keuze te maken voor samenhangende duurzame maatregelen. Het plan sluit aan op het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) en houdt rekening met de toekomst van de schoolgebouwen.

“Het Duurzaam Vastgoed Investeringsplan is heel praktisch. Er staan geen moeilijke technische dingen in, maar juist de informatie waarnaar ik op zoek ben. Met deze rapportage is het helemaal niet moeilijk om beslissingen over verduurzamingsmaatregelen te nemen.”

Nije Gaast en duurzaamheid

Nije Gaast is een schoolbestuur in de Zuidwesthoek van Friesland. Rika Tulner is de bestuurder, die de scepter zwaait over tien schoolgebouwen, waaronder een AZC-school. Voor het onderhoud aan de scholen werkt het bestuur samen met externe adviseurs waaronder Lindhorst Huisvestingsadviseurs, die ook ondersteunen bij het maken van de MJOP’s. Duurzaamheid speelt een jaar of drie een rol.

Relevante informatie

Voor veel schoolbesturen is onderhoud van de gebouwen en duurzaamheid geen dagelijkse taak. Dit maakt dat ze behoefte hebben aan informatie op basis waarvan ze een keus kunnen maken uit de verschillende maatregelen. Het moet voor hen duidelijk zijn wat de effecten zijn op het energieverbruik van de schoolgebouwen, welke investeringen daarmee gepaard gaan en wat de financiële consequenties voor de langere termijn zijn.

Elk schoolgebouw is anders

Het verduurzamen van een schoolgebouw is geen standaardoperatie. Allerlei factoren spelen een rol bij het kiezen van relevante maatregelen. Zoals de conditie en de leeftijd van de gebouwen, de resterende exploitatieperiode, toekomstige onderhouds- of renovatiewerkzaamheden, beschikbare financiële middelen, wettelijke verplichtingen ten aanzien van duurzaamheid. Ook de visie van de schoolbesturen is een belangrijk onderdeel. Rika Tulner: “In eerste instantie had ik ideeën over gasloze en energieneutrale schoolgebouwen. Maar dat is wel heel erg ambitieus voor sommige van onze oude schoolgebouwen, dus dat heb ik bijgesteld.” Om dit keuzeproces goed te begeleiden ging Lindhorst daarom een samenwerking aan met duurzaam adviesbureau Enodes. Sylvain van Ligtenberg, directeur van Enodes, benadrukt dat schoolbesturen zelf besluiten welke aanpak wordt gevolgd. “Wij laten op basis van scenario’s zien welke effecten de maatregelen hebben. De schoolbestuurders kunnen daar een keuze uit maken.”

Scenario’s per schoolgebouw

De basis voor een rapportage werd gelegd door de oriënterende gesprekken. Vervolgens zijn onze ambities en de resterende exploitatieduur van de gebouwen inzichtelijk gemaakt als belangrijke criteria. Bij Nije Gaast kon daarbij gebruik worden gemaakt van de IHP’s, die zijn opgesteld door de twee gemeenten waar het schoolbestuur gebouwen heeft staan.

Rika Tulner: “De informatie in de IHP’s gaf veel houvast over de toekomst van onze gebouwen. Het is heel fijn als je daar met de gemeenten goed over in gesprek bent.”

Scenario’s bij Nije Gaast

Bij Nije Gaast is gekozen om te werken met scenario’s waar doorrekeningen werden gemaakt van duurzame maatregelingen op grond van de resterende levensduur van de gebouwen. Rika Tulner heeft gekozen voor drie scenario’s. Eén waarbij een school nog maximaal tien jaar wordt gebruikt, één met een resterende gebruiksduur van twintig jaar en een scenario voor nog minstens veertig jaar exploitatie. 

Waar dat mogelijk was zijn maatregelen die snel worden terugverdiend, de quick wins, gebundeld en in de zomer van 2020 uitgevoerd in een aantal schoolgebouwen. Het voordeel daarvan is dat kon worden geprofiteerd van volumevoordeel. Uit het Duurzaam Vastgoed Investeringsplan werd duidelijk dat basisschool Wâlikker flink op energie kon besparen door gebruik te maken van scenario B (20 jaar exploitatie) of C (veertig jaar exploitatie). Omdat Rika Tulner inschat dat het gebouw nog minimaal twintig jaar zal worden gebruikt heeft ze gekozen voor een deel van de maatregelen uit scenario C. 

Nije Gaast is goed bezig en in control! 

Wilt u weten hoe een Duurzaam Investerings Plan (DVIP) tot stand komt? En weten hoe het bij basisschool De Wâlikker is toegepast? Download dan de uitgebreide praktijkervaring.

Lees meer over deze ervaring 

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen