Openbaar Onderwijs Groningen bundelt SUVIS-aanvraag voor 4 scholen in 1 project

In de periode 2012 – 2017 heeft de gemeente Groningen met het programma Fris en Duurzaam de kwaliteit van het binnenklimaat van bijna alle basisscholen verbeterd. Er zijn ventilatiesystemen geïnstalleerd en daarmee is het binnenklimaat op niveau gebracht. Het aandeel duurzaamheid in het project is het aanbrengen van LED verlichting geweest. Met het uitbreken van de COVID-19 pandemie is gebleken, dat de ventilatie niet in alle scholen volledig op niveau was, zegt adviseur huisvesting Christiaan van der Horst bij Openbaar Onderwijs Groningen. “Dat is aanleiding geweest om van de SUVIS-regeling gebruik te maken.”

Uitsplitsing naar ventilatiesysteem

De scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zijn gehuisvest in 60 gebouwen. Onder het bestuur vallen 18 openbare basisscholen, 4 scholen voor speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. De afdeling Huisvesting van Openbaar Onderwijs Groningen heeft zich na de uitbraak van corona in eerste instantie gefocust op begeleiding van de docenten bij het ventileren. Eerst zijn de scholen gecategoriseerd naar het type ventilatievoorziening: scholen zonder ventilatiesysteem, scholen met een centraal ventilatiesysteem en scholen met in elk lokaal een ventilatiebox. Voor elke categorie zijn hand-outs geschreven, met informatie over acceptabele CO2-waarden en methoden om optimaal te ventileren. Deze hand-outs zijn in samenwerking met het RIVM en Kenniscentrum Ruimte-OK uitgewerkt en samengesteld.

Online CO2 monitoren

Zodra de SUVIS-regeling dat mogelijk maakte heeft Openbaar Onderwijs Groningen 305 CO2-meters aangeschaft. De meters hebben een stoplichtfunctie waarmee de docent in het lokaal kan zien hoe de luchtkwaliteit in de ruimte is. De exact gemeten CO2-waarden worden geregistreerd en online gemonitord door medewerkers van de afdeling Huisvesting. Deze medewerkers kunnen op hun beurt de scholen van maatwerkadvies voorzien op het gebied van ventileren en temperatuur in de klassen. In overleg met Ruimte-OK zijn praktische procedures opgesteld voor de docenten over hoe te handelen bij stijgende CO2-waarden. “Alle scholen worden intensief begeleid. Ze krijgen wekelijks rapportages over de situatie in hun gebouw op lokaal niveau en er is contact via Teams. Op die manier kunnen we hen echt geruststellen, vooral de scholen die alleen maar kunnen ventileren door de ramen en deuren open te zetten.”

Noodzaak van mechanisch ventileren

Tijdens de tweede coronagolf was ventileren in scholen zonder mechanische ventilatie lastiger, want vanwege de winterse omstandigheden werd het erg koud in de lokalen. “Kinderen hielden hun jas aan, en sommigen kregen van hun ouders slaapzakken mee om over de benen te leggen. Om de kou tegen te gaan werden de stooklijnen van de verwarmingsinstallaties verhoogd. Ook werd er alleen op strategische momenten gespuid, dus in de pauzes of tijdens gymlessen. Dat zorgde voor een goede balans tussen het ventilatiegedrag en de luchtkwaliteit, maar het was natuurlijk geen structurele oplossing.” Die oplossing was het plaatsen van ventilatieboxen in de lokalen.

Bundeling tot één project

Openbaar Onderwijs Groningen telt vier scholen waar ventilatieboxen in de lokalen moesten komen. Omdat de werkzaamheden voor alle vier scholen identiek zijn, hebben de gemeente en het schoolbestuur besloten om daar één project van te maken en daar de SUVIS-aanvraag voor te doen. Vanwege de urgentie zijn de werkzaamheden in drie scholen al in 2021 afgerond. Tegelijk met het plaatsen van de ventilatieboxen is LED verlichting geïnstalleerd en zijn sommige plafonds vervangen. Het werk in de laatste school wordt in het voorjaar van 2022 voltooid.

Financiën

Dit project gaat gepaard met  een behoorlijke investering. Daarvan wordt 30% vergoed door de SUVIS-regeling. “Wij zijn erg blij dat gemeente Groningen, met 70% cofinanciering bij primair onderwijs, dit project mogelijk heeft gemaakt”. Openbaar Onderwijs Groningen zal in de loop van 2022 bij wijze van aanvulling het schilderwerk in de scholen opfrissen. “Dan ziet het er allemaal weer fris en verzorgd uit. Door de SUVIS heeft het reguliere onderhoudswerk dus ook een boost gekregen.” Wat het effect van de installaties is op de exploitatie, is kort na de oplevering nog niet te zeggen. De luchtkwaliteit in de lokalen is nu op het gewenste niveau: Frisse Scholen klasse B.

VO-scholen

Openbaar Onderwijs Groningen onderzoekt ook hoe op VO scholen de ventilatiemogelijkheden te verbeteren zijn. Het gaat om panden met een beeldbepalende- of monumentale status. “Met respect voor deze status willen we onderzoeken hoe we een ventilatievoorziening kunnen inbouwen.” Het gaat dus om ingrijpende verbouwingen. Er staan al onderhoudswerk en renovaties voor die gebouwen gepland, maar pas over enkele jaren. “Gelijktijdig met deze werkzaamheden zouden we de scholen graag voorzien van een mechanische ventilatie. Samen met de gemeente Groningen onderzoeken we hoe we de werkzaamheden naar voren kunnen halen.” Ook hier speelt financiering ervan een grote rol. Zowel de gemeente als het schoolbestuur beschikt niet over zoveel geld. “We zijn afhankelijk van het Rijk en hopen dat er op korte termijn een ruimhartige financieringsvorm beschikbaar komt vanuit Den Haag.”

Kerngegevens

Samenwerkende partijen: gemeente Groningen, schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen
Projectnaam: vier scholen voorzien van ventilatie
Projectomvang:
            Joseph Haydnschool: 800 m2 BVO, 8 groepen, 240 leerlingen
            Bekenkampschool: 1.050 m2 BVO, 110 leerlingen
            Brederoschool: 1.075 m2 BVO, 7 groepen, 250 leerlingen
            W.A. van Lieflandschool: 2.670 m2 BVO, 200 leerlingen

Ingebruikname: 2021/2022
 

Ondersteuning bij de ventilatieopgave

Heb je vragen of hulp nodig bij de ventilatieopgave? Wij helpen je graag inhoudelijk op weg, zodat je zelf met de verbetering van het binnenklimaat aan de slag kunt. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op via 0800 - 022 44 02 of ventilatie@ruimte-ok.nl.

Bekijk hier het ondersteuningsoverzicht

 

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen