Openbaar Onderwijs Zwolle wacht met uitvoering niet op toekenning SUVIS

Schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) neemt soms al maatregelen om het binnenklimaat in scholen te verbeteren voordat bekend is of daar financiële steun vanuit de SUVIS-regeling voor komt. Het gaat om schoolgebouwen waarvan al bekend was dat het binnenklimaat verbeterd kon worden. Directeur bedrijfsvoering Maeike Woudstra: “Deze vraagstukken pakken we vaak breder op. Het gaat dus niet alleen om het verbeteren van het binnenklimaat, ook om verduurzaming en energiebesparing. Door de urgentie vanwege COVID-19 en de impact van klimaatverandering voeren wij een aantal projecten versneld uit.”

Focus op binnenklimaat en duurzaamheid

OOZ is een organisatie voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs met 50 schoolgebouwen in 7 gemeenten. Veel scholen zijn al aardig op leeftijd, maar de staat van onderhoud van de gebouwen is op peil. Verduurzaming wordt op natuurlijke momenten meegenomen als er werkzaamheden worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de meet- en regeltechniek rondom de kloktijden in de scholen. Die zijn nu op afstand in te stellen, vertelt facilitair adviseur Jos Verbiesen. “Daarmee is het energieverbruik flink omlaag gebracht. Daarnaast denken we mee met directeuren van schoolgebouwen waar klachten of vragen zijn over het binnenklimaat. Elk gebouw is anders en elk advies van ons is dus maatwerk.”

Betrouwbare informatie verschaffen

COVID-19 is bij OOZ een katalysator geweest om samen met de installateur van de stichting meer metingen te doen op de scholen. Aanvullend zijn online sessies georganiseerd met alle 37 schooldirecteuren om informatie te geven over do’s en don’ts met betrekking tot ventilatie en binnenklimaat. Jeroen Paas van Kenniscentrum Ruimte-OK heeft daaraan meegewerkt. Maeike Woudstra: “In die sessies heeft Jeroen uitgelegd hoe scholen de richtlijnen van het RIVM het beste kunnen toepassen. Dat heeft veel helderheid gegeven. We hebben ook een gemeenschappelijke Teamsite gemaakt, waar de directeuren alle relevante informatie kunnen vinden. Ze kunnen er ook vragen stellen aan collega’s en aan de installateur.”

Montessori Kindcentrum Zwolle

OOZ heeft inmiddels voor 6 scholen een SUVIS aanvraag gedaan. Voor 2 scholen is die toegekend, waaronder het Montessori Kindcentrum in Zwolle. De zomers zijn gemiddeld steeds warmer en in deze school uit 2006 liep de temperatuur in twee ruimten met hoge ramen teveel op. Zowel leerlingen als medewerkers ondervonden hier hinder van. Ook de CO2-waarden waren regelmatig te hoog. De SUVIS subsidie is gebruikt voor screens en om de luchtbehandeling te verhogen naar voor een betere luchtkwaliteit. Verbiesen: “Door de screens is de temperatuur in de zomer 5 graden lager. Als dat in de toekomst niet voldoende is, kijken we of er nog extra ventilatie in de hoge ruimten mogelijk is. Dan kun je overdag ventileren en ‘s nachts extra koelen.”

Relatie met gemeenten

Maeike Woudstra voert namens OOZ de gesprekken met de gemeenten. Voor het aanvragen van de SUVIS krijgt ze alle medewerking, maar het is nog niet bekend of de gemeenten zelf financieel bijdragen aan de verbetering van het binnenklimaat in de scholen. “Die gesprekken lopen nog, maar het is soms ingewikkeld om voortgang te boeken. In Zwolle zijn de duurzaamheidsambities onlangs behoorlijk opgeschroefd. Er ligt een nieuw ambitieus IHP, en de gemeente Zwolle wil met de schoolbesturen voortvarend aan de slag met haar vernieuwings- en gezonde-scholen-opgave.  Eén van de tijdelijke aanvliegroutes hiervoor is de SUVIS regeling. Hierin doet het Rijk appèl op schoolbesturen en gemeentes om samen op te trekken in ambities en financiering’’.

Geen vertraging

OOZ gebruikt de SUVIS regeling voor aanvullende financiering van maatregelen voor verbetering van het binnenklimaat. Er wordt niet gewacht op het resultaat van een aanvraag, ook omdat de doorlooptijd van SUVIS verschilt. OOZ heeft soms binnen een half jaar uitsluitsel gekregen maar andere aanvragen lopen al 10 maanden. De VO-school Capellenborg in Wijhe had een prima uitgewerkt projectvoorstel voor het aanbrengen van nieuwe (WTW-)installaties. Deze zorgden ook nog eens voor flinke reductie van energiekosten. Maeike Woudstra: “We zijn gezien de noodzaak gestart met de uitvoering, zonder dat zeker is of er SUVIS ondersteuning komt. Dat doen we met meer projecten. Onze gebouwen zijn goed op orde en dat willen we zo houden. In scholen waar vraagstukken liggen voor verbetering van het binnenklimaat en de verduurzaming pakken we die op. Met de SUVIS regeling in het achterhoofd kun je als schoolbestuur dan net wat meer voor de scholen oppakken.”

Ondersteuning bij de ventilatieopgave

Heb je vragen of hulp nodig bij de ventilatieopgave? Wij helpen je graag inhoudelijk op weg, zodat je zelf met de verbetering van het binnenklimaat aan de slag kunt. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op via 0800 - 022 44 02 of ventilatie@ruimte-ok.nl.

Bekijk hier het ondersteuningsoverzicht

 

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen